Asiakaspalvelu

010 320 5772

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

Jokaisella ratatyöllä tulee olla ratatyöstä vastaava, joka huolehtii työn liikenneturvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, kuten ilmoituksista, luvista ja ratatyön suojaamisesta. Ratatyöstä vastaavan tehtävä on lakisääteinen liikenneturvallisuustehtävä, jonka sääntely kuuluu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Koulutuksen suorittaminen antaa tehtäväkohtaisen pätevyyden ratatyöstä vastaavan tehtävään valtion rataverkolla. Koulutuksen jälkeen ja muidenkin kelpoisuusehtojen täyttyessä, oppilas voi hakea ratatyöstä vastaavan kelpoisuuskirjaa Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa ratatyöturvallisuuspätevyyttä (TURVA) sekä normaalia tietokoneen ja toimisto-ohjelmien käyttötaitoa. Oppilaalla tulee olla mukanaan kannettava tietokone ja maastokäyntejä varten kypärä, silmien suojaimet, turvajalkineet ja varoitusvaatetus.

Kurssi-info ratatyöstä vastaavan koulutukseen

Koulutusaika
8.00-16.00. 

Kurssihinta
1640 € + alv. Pyydä tarjous koulutuksesta.

TraFi-merkintä
Ei

Pätevyyden voimassaolo
Pätevyyden ylläpito tapahtuu vuoden välein suoritettavalla päivän mittaisella kertauskoulutuksella.

Ratatyöstä vastaavan koulutussisältö

Ratatyöstä vastaavan koulutus sisältää sekä Trafin määräyksen mukaiset asiasisällöt että Liikenneviraston ratatöissään edellyttämät suunnatun koulutuksen asiasisällöt.

Koulutus sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen ”Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat” (TRAFI/14723/03.04.02.13/2010) mukaiset moduulit:

 • P - Perustiedot rautatiejärjestelmästä
 • Lo1 - Liikenteenohjauksen perustiedot
 • R - Ratatyöstä vastaaminen
 • OR - Ratatyöstä vastaaminen, osaamisen varmistaminen

Koulutuksessa käsitellään lisäksi Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 4 Ratatyö mukaiset asiat.

Aikaisemmin muiden koulutusohjelmien yhteydessä suoritettuja moduuleja ei tarvitse suorittaa uudelleen, vaan ne voidaan hyväksilukea.

Ratatyöstä vastaavan peruskoulutuksen aihealueet

 • Rautatielainsäädäntö
 • Säännökset ja määräykset
 • Rautatien infrastruktuuri
 • Opastimet, opasteet ja merkit
 • Eri liikennemuodot rautateillä
 • Työalueen määrittely ja suojaaminen
 • Ratatyön suunnittelu- ja lupaprosessit
 • Raili-viestintäjärjestelmä
 • Työturvallisuus ja koneiden käyttö
 • Kertaus sähköratajärjestelmiin
 • Onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimiminen
 • Ratatyöturvallisuuskoulutuksen (Turva) kertaus

Lisätietoa RTV -koulutuksesta

Uuden TURO:n myötä kertauskoulutuksissa otetaan käyttöön järjestely, jolla vähennetään eri pätevyyksien päällekkäisten asiasisältöjen kertaamista. 1.3.2015 alkaen Ratatyöstä vastaavan koulutus (sekä kertauskoulutukset) uusivat myös Turva-koulutuksen.

Pätevyyden ylläpito tapahtuu vuoden välein suoritettavalla päivän mittaisella kertauskoulutuksella.

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuskirja

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden saadakseen koulutettavan on suoritettava hyväksytysti tämä koulutus ja täytettävä muut liikenneturvallisuustehtävien kelpoisuuskirjan saamisen edellytykset. Kouluttajat opastavat kelpoisuuskirjan hakuprosessissa. 

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) edellytysten mukaisesti kelpoisuuskirja pysyy voimassa, kun kelpoisuuskirjan haltija:

 • osallistuu vuosittain kertauskoulutukseen
 • toimii liikenneturvallisuustehtävässä vähintään 100 tuntia kalenterivuodessa
 • käy terveystarkastuksissa määräajoin

 

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:2482 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

14-04-2016 Hits:1632 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:1297 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:1137 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Pätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa.

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

14-04-2016 Hits:1054 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV pätevyyden. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:1001 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustehtävissä edellytetään vaihdepätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in