Asiakaspalvelu

010 320 5772

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustehtävissä edellytetään vaihdepätevyyttä. 

Vaihdekoulutus ja siitä saatu vaihdepätevyys antaa valmiudet toimia vaihteiden kunnossapitotöissä ja liikennekelpoisuuteen saattamisessa siltä osin, kun työt eivät edellytä sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

Vaihdepätevyyden saamiseksi henkilön on hyväksyttävästi suoritettava koulutus, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Vaihteita ja niiden asennusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • Töiden vaikutus laitteiden toimintaan ja rautatieliikenteeseen
  • Käytännön asennustyön, vianetsinnän ja -korjauksen valmius kohdelaitteissa

Koulutukseen osallistumisen vaadittavat koulutus- ja työkokemusvaatimukset:

Peruskoulutus:
Tehtävään soveltuva teknisen alan koulutus

Työkokemus:
Vähintään kahden vuoden työkokemus ja ohjattua harjoittelua vaihteisiin liittyvissä rakennus- tai kunnossapitotöissä. Sähköisten vaihteen osien osalta noudatetaan sähköturvallisuuslakia 410/1996 ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 516/1996 muutoksineen.

Vaihdepätevyyskoulutuksen sisältö

3 päivän (24 oppituntia) mittainen koulutus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Rautatiejärjestelmän kelpoisuudet
  • Perustiedot vaihteista
  • Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito
  • Vaihteiden kunnossapitotoimenpiteet
  • Sähköturvallisuus
  • Osaamisen varmentaminen

SAT Koulutuspalvelut Oy vastaa, suunnittelee ja toteuttaa suunnatun koulutuksen osa-alueen työnantajan kanssa. Tämän koulutuksen suoritettuaan koulutettavalle voidaan myöntää Vaihdepätevyys, jos muut osa-alueet ovat kunnossa. Pätevyyden myöntää koulutettavan työnantaja. (Liikennevirasto Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Pätevyyksien myöntäminen.)

 

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:2482 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

14-04-2016 Hits:1631 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:1297 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:1137 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Pätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa.

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

14-04-2016 Hits:1054 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV pätevyyden. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:1001 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustehtävissä edellytetään vaihdepätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in