Koulutuksen edellytyksenä on työkokemus asbestipurkutöistä.

Koulutus on tarkoitettu asbestipurkutyötä tekeville, jotka eivät ole suorittaneet uuden lain mukaista ammattitutkintoa tai sen osaa tai koulutus on käyty ennen vuotta 2011. Kurssiin kuuluu teoriaosuus ja näyttötutkinto, jossa on koe ja käytännön näyttö. Koulutuksen edellytyksenä on työkokemus asbestipurkutöistä.

Tutkinnon suoritettuaan osallistuja voidaan ilmoittaa asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. 1.1.2018 alkaen asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää, että työntekijällä ja työnjohtajalla on suoritettuna soveltuva ammattitutkinto tai sen osa ja heidät on rekisteröity.

Mikäli olet uusi työntekijä, ja sinulla ei ole aikaisempaa Asbestipurkutyön koulutusta tai työkokemusta, kannattaa sinun ilmoittautua Asbestipurkutyön peruskoulutukseen, jossa on käytännön harjoittelupäivä ennen näyttötutkintoa.

Asbestipurkutyön päivityskoulutuksen sisältö

Alertumin Asbestipurkutyön päivityskoulutus ja tutkinto on laadukas koulutus, jonka koulutusosiossa opetetaan kokeneille purkajille uudet lakivaatimukset ja määräykset sekä nykyaikaiset työmenetelmät ja laitteet. Koulutus kestää kaksi (2) päivää.

Ensimmäinen päivä on teoriapäivä

Se sisältää asbestipurkutyön teoriaa ja lainsäädäntöä, nykyaikaiset työmenetelmät, tutustumista laitteisiin sekä työvaiheisiin liittyviä käytännön asioita.

  • lakimuutokset
  • kartoituksen ja näytteenoton käytännöt
  • nykyaikaiset asbestipurkuun liittyvät laitteet
  • loggerin käyttö
  • alipainesuhteen vaikutus huuhteluvaikutukseen, joka mahdollistaa puhtaan puhtaaksimittauksen
  • nykyaikaiset apuvälineet, työmenetelmät ja hyvät käytänteet

Toinen päivä on näyttötutkinto päivä

Koulutettavat antavat tutkintosuoritteen, joka toimitetaan tutkintotoimikunnan tarkastettavaksi. Tutkintosuoritteen läpäisseet saavat oikeuden tehdä asbestipurkutyötä ja saavat tutkintotoimikunnan myöntämän näyttötutkintotodistuksen. Tämän jälkeen toimitetaan rekisteröintipyyntö pätevien asbestipurkajien rekisteriin. 

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain siihen pätevät työntekijät. Yhtenä pätevyysvaatimuksena on asbestipurkutyökoulutuksen ja -tutkinnon suorittaminen.

Asbestipurkutyökoulutuksen hinta ja oikeus tehdä asbestitöitä

Asbestipurkutyökoulutukseen sisältyy uusien määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus. Koulutuksen hinta on 625 € / hlö (alv 0%). Jos sinulla on useampia koulutuksen tarvitsijoita, kysy tarjous ryhmälle!

HUOM! Vain tutkintotoimikunnan myöntämä näyttötutkintotodistus mahdollistaa rekisteröinnin ja antaa uuden lainsäädännön mukaan oikeuden tehdä asbestitöitä. 

Asbestipurkutyöhön pätevän henkilön ilmoittaminen rekisteriin

Asbestipurkutyökoulutuksen käyneet henkilöt pitää yrityksen itse ilmoittaa rekisteriin saatuaan tutkintotodistukset. Tutkintotodistukset toimitetaan tutkintolautakunnalta ja niiden toimittamisessa voi mennä kuukausikin.