Perehdytään työturvallisuuslakiin ja vastuisiin, joita työnantajalla on työntekijöistään.

Tämän kurssin tavoitteena on nivoa yhteen esimiestyö, työturvallisuus ja tuottavuus. Nämä kolme asiaa ovat toisistaan riippuvaisia ja toistensa edellytyksiä.

Hyvä esimiestyö luo mahdollisuuden työturvallisuuteen ja tuottavuuteen, kun hyvä työturvallisuus luo mahdollisuuden tuottavaan työhön ja tuottava työ mahdollistaa yrityksen menestyksen ja viimekädessä olemassaolon.

Esimiesten työturvallisuusvastuukoulutuksen tavoitteena on luoda esimiehille työpaikkakohtainen käytännön työkalupakki, jonka kurssilaiset muovailevat osin valmiista, osin itse luomastaan valikoimasta.

Koulutuksen sisältö

  • Johdanto – työturvallisuus ja tuottava liiketoiminta
  • Esimiesten vastuu ja lainsäädäntö
  • Tavoitteena turvallinen työpaikka
  • Riskin arviointi ja toimenpiteet
  • Työolojen jatkuva parantaminen
  • Esimiestyön haasteet ja työssä jaksaminen

Koulutus pidetään luokkahuoneopetuksena, jossa tehdään ryhmäharjoituksia. Koulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Ennakkomateriaalia ei tarvita, eikä koulutuksen lopussa pidetä koetta. Koulutus on tavoitteeltaan asenteita muokkaava.

Pyydä koulutustarjous