Esimiesten työturvallisuusvastuukoulutuksessa perehdytään työturvallisuuslakiin ja vastuisiin, joita työnantajalla on työntekijöistään. Tämän koulutuksen tavoitteena on nivoa yhteen esimiestyö, työturvallisuus ja tuottavuus. Nämä kolme asiaa ovat toisistaan riippuvaisia ja toistensa edellytyksiä.

Hyvä esimiestyö luo mahdollisuuden työturvallisuuteen ja tuottavuuteen, kun hyvä työturvallisuus luo mahdollisuuden tuottavaan työhön ja tuottava työ mahdollistaa yrityksen menestyksen ja viime kädessä olemassaolon.

Esimiesten työturvallisuusvastuukoulutuksen tavoitteena on luoda esimiehille työpaikkakohtainen käytännön työkalupakki, jonka osallistujat muovailevat osin valmiista, osin itse luomastaan valikoimasta.

Tietoa esimiesten työturvallisuusvastuukoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus pidetään luokkahuoneopetuksena, jossa tehdään ryhmäharjoituksia. Koulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Ennakkomateriaalia ei tarvita, eikä koulutuksen lopussa pidetä koetta. Koulutus on tavoitteeltaan asenteita muokkaava.

  • Johdanto – työturvallisuus ja tuottava liiketoiminta
  • Esimiesten vastuu ja lainsäädäntö
  • Tavoitteena turvallinen työpaikka
  • Riskin arviointi ja toimenpiteet
  • Työolojen jatkuva parantaminen
  • Esimiestyön haasteet ja työssä jaksaminen

Esimiesten työturvallisuusvastuukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme esimiesten työturvallisuusvastuukoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous