Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden toteuttamiseksi.

Tämän myötä esimerkiksi työturvallisuuslain katsotaan rakentuvan turvallisuusjohtamisen ajatukselle. Konkreettisesti muutos näkyy työturvallisuuden hallinnan aikaisempaa selkeämpänä kytkemisenä työnantajan velvollisuudeksi, jatkuvan työympäristön ja työolosuhteiden arvioinnin sekä kehittämisen korostumisena. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on selkeä kilpailuvaltti. Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista, edistämiseen liittyvät toimet kohdistuvat muun muassa henkilöstöön, työympäristöön, prosesseihin ja johtamiseen.

Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää olemassa olevia hallintamalleja, kuten ISO 45001 -standardia. Tämä standardi tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen ja terveellisempien sekä turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Valmiin hallintamallin mukaan tarkasteltuna vaatimukset on helpompi tunnistaa ja kaikki hallintatoimenpiteet tulee varmasti tehtyä.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijoille, esimiehille ja työntekijöille, jotka toimivat työsuojeluorganisaatiossa ja joiden vastuulla on työnteon turvallinen järjestäminen, työn suunnittelu, valvominen tai kehittäminen.

Koulutuksessa perehdytään ISO 45001 -standardin vaatimuksiin käytännönläheisesti ja eri toimialojen näkökulmasta. Koulutuksen materiaaleja pystyt hyödyntämään koulutuksessa oppimisen ja harjoittelun tukena, kuin myös myöhemmin työelämässä hallintajärjestelmän kehittämisen tukena.

Tietoa ISO 45001 -standardin vaatimukset -koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Toteutustavat
Webinaari
Hinta
189€ + alv
Pätevyystodistus
Koulutuksesta ei myönnetä pätevyyttä.

ISO 45001 -standardin vaatimukset -koulutuksen sisältö

ISO 45001 -standardin vaatimukset -koulutuksesta käsiteltäviä aiheita ovat mm.

  • OHSAS-järjestelmästä siirtyminen ISO-järjestelmään
  • Keskeiset uudistukset
  • Dokumentaation vaatimukset
  • Käytännön vaatimukset ja toimenpiteet
  • Esimerkkejä eri toimialoille toteutetuista hallintajärjestelmistä
  • Auditointi- ja sertifiointiprosessi  

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Toteutamme yrityksille kohdennetun kaksi (2) päiväisen työsuojelukoulutuksen, jossa huomioidaan toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva työote. Osallistujat tekevät koulutuksen aikana harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus toteutetaan toivottuna ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous