​Ammattikäyttöön tarkoitettujen ja luokiteltujen aineiden ostaminen ja käyttäminen vaativat erillisen koulutuksen suorittamista.

Kaikilla ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myyjillä ja käyttäjillä tulee olla lainsäädännön mukainen hyväksytysti suoritettu kasvinsuojelukoulutus. Todistusta tutkinnosta on alettu vaatia loppuvuodesta 2015 alkaen. Alertumin kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjäkoulutuksen ja -tutkinnon tunnistat nimestä kasvinsuojelukoulutus.

Tietoa kasvinsuojelukoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous

Kasvinsuojelukoulutuksen kohderyhmä

Yleisimmin ammattikäyttöön suunnattuja kasvinsuojeluaineita käyttävät viheralueiden-, golfkenttien-, rataverkoston- sekä tiestönhoitajat, viljelijät, urakoitsijat ja puutarhurit.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Tukes huolehtii omalta osaltaan, että ammattimaisille käyttäjille, jakelijoille ja neuvojille on tarjolla kasvinsuojeluaineiden asianmukaista ja turvallista käsittelyä ja käyttöä koskevaa koulutusta. Kaikki koulutuksia ja tutkintoja järjestävät tahot ovat Tukesin hyväksymiä.

  •  kasvinsuojeluaineiden asianmukainen, kestävä ja turvallinen käsittely ja käyttö
  • integroitu torjunta
  • kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallinta
  • kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käyttö, ylläpito ja huolto
  • kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva kirjanpito

Kasvinsuojelukoulutuksen tavoitteena on myös tehdä torjunnasta kustannustehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa, sekä ennaltaehkäistä tuhoojien lisääntymistä.

Ammattimaiset kasvinsuojeluaineet vain tutkinnon suorittaneille

Aina ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa pitää esittää tutkintotodistus. Jos ostaja ei ole valmisteen käyttäjä, tulee hänen esittää käyttäjän tutkintotodistus. Ostotilanteessa riittää nykyään myös, että näyttää kännykkäkameralla otetun kuvan todistuksesta.

Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden etiketissä löytyy aina käyttäjäryhmämerkintänä ammattikäyttäjät. Kaikki ammattikäyttöön luokitellut valmisteet löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin verkkosivuilta ​kasvinsuojeluainerekisteristä.

Kasvinsuojelukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme kasvinsuojelukoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.