​Ammattikäyttöön tarkoitettujen ja luokiteltujen aineiden ostaminen ja käyttäminen vaativat erillisen koulutuksen suorittamista.

Alertumin kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjäkoulutuksen ja -tutkinnon tunnistat nimestä kasvinsuojelukoulutus.

Kaikilla ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myyjillä ja käyttäjillä tulee olla lainsäädännön mukainen hyväksytysti suoritettu kasvinsuojelukoulutus. Todistusta tutkinnosta on alettu vaatia loppuvuodesta 2015 alkaen.

”Kun ostaa tai käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita, tarvitaan todistus kasvinsuojeluainetutkinnosta. Sama tilanne pätee silloin, jos kasvinsuojeluaineiden käyttö on ammattimaista”, kertoo Alertumin koulutuspäällikkö Juho Impivaara.

Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden etiketissä löytyy aina käyttäjäryhmämerkintänä ammattikäyttäjät. Kaikki ammattikäyttöön luokitellut valmisteet löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin verkkosivuilta ​kasvinsuojeluainerekisteristä.

Yleisimmin ammattikäyttöön suunnattuja kasvinsuojeluaineita käyttävät viheralueiden-, golfkenttien-, rataverkoston- sekä tiestönhoitajat, viljelijät, urakoitsijat ja puutarhurit

Tukes huolehtii omalta osaltaan, että ammattimaisille käyttäjille, jakelijoille ja neuvojille on tarjolla kasvinsuojeluaineiden asianmukaista ja turvallista käsittelyä ja käyttöä koskevaa koulutusta. Kaikki koulutuksia ja tutkintoja järjestävät tahot ovat Tukesin hyväksymiä.

Koulutukseen on kohderyhmä huomioon ottaen sisällyttävä riittävästi opetusta ainakin kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta, kestävästä ja turvallisesta käsittelystä ja käytöstä, integroidusta torjunnasta, kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käytöstä, ylläpidosta ja huollosta sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta kirjanpidosta. Näitä asioita käsitellään Alertumin järjestämässä koulutuksessakin.

Meillä kasvinsuojelukoulutuksen tavoitteena on myös tehdä torjunnasta kustannustehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa, sekä ennaltaehkäistä tuhoojien lisääntymistä. Kouluttajamme Pekka Leskinen on alan ammattilainen ja kokenut kouluttaja.

Kasvinsuojelukoulutuksen kesto kokeineen on 4 tuntia

Aina ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa pitää esittää tutkintotodistus. Jos ostaja ei ole valmisteen käyttäjä, tulee hänen esittää käyttäjän tutkintotodistus. Ostotilanteessa riittää nykyään myös, että näyttää kännykkäkameralla otetun kuvan todistuksesta

Pyydä koulutustarjous