Asiakaspalvelu

010 320 5772

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus valmentaa turvalliseen poistumiseen uhka- ja onnettomuustilanteessa.

Poistumisharjoituksen tavoitteena on opettaa oikeat menetelmät hätäpoistumiseen siten, että se tapahtuu turvallisesti ja nopeasti. Harjoitus tehdään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Poistumisharjoitus toteutetaan toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Tarvittaessa voidaan myös laatia tai päivittää ohjeistukset poistumistilanteisiin.

Mukana on harjoituksen johtaja ja harjoitettavan ryhmän koon mukaan tarvittava määrä tarkkailijoita. Poistumisharjoituksesta annetaan palaute osallistujille ja tehdään raportti harjoituksen tilaajalle toiminnan kehittämiseksi.

Kuinka me sen teemme?

 1. Harjoituksen suunnittelu pelastussuunnitelmaan ja organisaation valmiuksiin perustuen
 2. Kohteeseen tutustuminen paikan päällä ja harjoituksen valmistelut yhdessä asiakkaan kanssa
 3. Harjoituksen toteutus, arviointi ja suullinen yleispalaute osallistujille
 4. Kirjallinen raportti harjoituksesta kehitysehdotuksineen tilaajalle
 5. Tapaaminen tarvittaessa ja jatkotoimenpiteistä sopiminen

Poistumisharjoitus on tilattavissa kaikkialle Suomessa ja se voidaan sujuvasti yhdistää muun turvavalmennuksen osaksi. 

Poistumisturvallisuuden hyötyjä ovat parempi valmius evakuoida kiinteistö turvallisesti ja nopeasti vaaratilanteessa.

Harjoituksen jälkeen kiinteistössä toimivat ihmiset ymmärtävät tehokkaan evakuoinnin merkityksen ja tietävät, mitä evakuointitilanteessa tehdään. Osaamisen lisääntyessä myös työntekijöiden turvallisuuden tunne ja varmuus toimia vaaratilanteissa paranee. Harjoituksen osoittamat puutteet kiinteistön pelastustoiminnassa tunnistetaan ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin.

Poistumisharjoituksen jälkeen voidaan pitää vielä erillinen turvavalmennus, jossa käydään läpi ongelmatilanteita. 

 

Muut koulutukset

Poistumisharjoitus

14-04-2016 Hits:4667 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus valmentaa turvalliseen poistumiseen uhka- ja onnettomuustilanteessa.

Lue lisää

Paloilmoittimen hoitajakurssi

04-04-2017 Hits:4503 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Lue lisää paloilmoittimen hoitajakurssista. Paloilmoittimen hoitajakurssi

Koulutus on tarkoitettu kaikille paloilmoittimien hoitajille.

Lue lisää

Hygieniapassikoulutus, 4h

14-04-2016 Hits:4484 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Hygieniapassikuva

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisesta osaamisesta.

Lue lisää

Tietosuojan verkkokoulutus

12-04-2016 Hits:3556 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Tietosuojakoulutus on suunniteltu vastaamaan tietosuojaviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia koskien henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Tietosuojan verkkokoulutuksen tavoitteena on tehdä tietosuojasta helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää.

Lue lisää

Paloturvallisuuskoulutus

14-04-2016 Hits:3414 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Paloturvallisuuskoulutus

Paloturvallisuuskoulutus järjestetään asiakkaan tiloissa, aidossa työympäristössä.

Lue lisää

Museotyöntekijän turvaperehdytys

14-04-2016 Hits:3213 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Museotyöntekijän turvaperehdytys

Koulutus on tarkoitettu museoissa näyttelyvalvonta- ja asiakaspalvelutyötä tekeville.

Lue lisää

Uhkatilannekoulutus

14-04-2016 Hits:3014 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Uhkatilannekoulutus

Koulutus vastaa työssään väkivaltaa tai sen uhkaa koskevan henkilön tarpeisiin.

Lue lisää

Kasvinsuojelukoulutus

14-04-2016 Hits:2269 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Paloturvallisuuskoulutus

​Ammattikäyttöön tarkoitettujen ja luokiteltujen aineiden ostaminen ja käyttäminen vaativat erillisen koulutuksen suorittamista.

Lue lisää

Työsuojelun peruskurssi

14-04-2016 Hits:1080 Muut turvallisuuskoulutukset Juha Suomela - avatar Juha Suomela

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssilla saa perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille.

Lue lisää

Tietoturvallisuuden verkkokoulutus

12-04-2016 Hits:967 Muut turvallisuuskoulutukset Juha Suomela - avatar Juha Suomela

Tietosuojakoulutus on suunniteltu vastaamaan tietosuojaviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia koskien henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Tietoturvallisuuden verkkokoulutuksen tavoitteena on varmistaa yrityksen koko henkilöstön tietoturvaosaaminen. Verkkokoulutus on kustannustehokas tapa perehdyttää perusasiat ja varmistaa osaaminen.

Lue lisää

Putoamissuojaimet, peruskurssi

14-04-2016 Hits:660 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Koulutuksessa käydään läpi henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttöä.

Koulutuksessa käydään läpi henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttöä.

Lue lisää

Pylväästä pelastaminen

14-04-2016 Hits:618 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Koulutuksessa käydään läpi henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttöä.

Koulutuksessa harjoitellaan hätätilanteeseen joutuneen ja loukkaantuneen pelastamista pylväästä.

Lue lisää

Mastotyöskentely

14-04-2016 Hits:549 Muut turvallisuuskoulutukset - avatar

Koulutus pitää sisällään turvallisen mastotyöskentelyn opastuksen sekä teoriassa että käytännössä.

Koulutus pitää sisällään turvallisen mastotyöskentelyn opastuksen sekä teoriassa että käytännössä.

Lue lisää
More from this category

Log in