Asiakaspalvelu

010 320 5772

Tietosuojakoulutus (verkko+lähiopetus)

Tietosuojakoulutus on suunniteltu vastaamaan tietosuojaviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia

koskien henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Keväällä 2016 voimaan astuvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on jatkossa tilintekovelvollinen tietosuojavelvoitteidensa hoitamisesta – huomattavien sakkojen uhalla.

Tilivelvollisuuden periaate (accountability principle) edellyttää henkilötietoja käsitteleviltä organisaatioilta riskilähtöistä, ennakoivaa tietosuojan suunnittelua ja ennen kaikkea kykyä tarvittaessa todistaa tietosuojan edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. Tässä tarkoituksessa organisaation on varmistettava myös koko henkilöstön riittävä tietosuojaosaaminen, sillä henkilöstön tietosuojakouluttaminen on ainoa varma tapa taata tietosuojalainsäädännön toteutuminen organisaation kaikessa toiminnassa.EMME PERU lupaus

Tietosuojakoulutuksen kurssi-info

Koulutusaika
13.00-16.00. Tietosuojakoulutuksesta lähetetään tietosuojakortti.

Kurssihinta
250 € + alv. Hintaan sisältyy verkkokoulutus ja lähiopetus.

TraFi-merkintä
Ei. Koulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintöjä. 

Pätevyyden voimassaolo
Tietosuojakortti on voimassa kaksi (2) vuotta. 

Mitä tietosuojakoulutuksesta saa?

  • Auttaa organisaatiotasi vakaan tietosuojakulttuurin luomisessa edistämällä henkilöstön tietoisuutta tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevissa asioissa.
  • On suunniteltu vastaamaan tietosuojaviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia koskien henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.
  • Koostuu verkko-opinnoista ja kolmen tunnin mittaisesta lähiopetustilaisuudesta.
  • Edistää tilivelvollisuuden toteuttamista, sillä kaikki koulutuksen suorittaneet saavat ”tietosuojakortin” osoituksena koulutuksen suorittamisesta.

Tietosuojakoulutukseen voi osallistua kuka tahansa, eikä osallistuminen edellytä aiempaa tietämystä tietosuojasta tai yksityisyyden suojasta. Aloittelijoille koulutus tarjoaa kattavan johdannon tietosuojalainsäädäntöön sekä tietosuojan ja yksityisyyden suojan perusasioihin.

Tietosuojakoulutus sopii myös sellaisille henkilöille, joilla tietosuoja-asioiden parissa toimimisesta on jo kokemusta, mutta jotka haluavat päivittää tietämystään voidakseen vastata tietosuojalainsäädännön toteuttamisen uudistuviin vaatimuksiin.

Olisitko halunnut koulutuksen omalle ryhmällesi? Pyydä tarjous tietosuojakoulutuksesta.

Kankaanpään kaupunki koulutti tietoturvaa

tietoturvallisuuskorttikoulutus

Asiakashaastattelussa Kankaanpään kaupungin tietohallintopäällikkö Jukka Ehto. 

Lue Jukan ajatuksia blogista

Mikä on organisaatiosi tiedon hinta?

tietoturva 379x258

Jokainen sähköpostia käyttävä henkilö on, halusi sitä tai ei, huomattava vastuun kantaja.

Lue Leon kirjoitus blogista

Tietosuoja-asetus lisää velvoitteita

tietosuoja 379x258

Tulevien tietosuojavaateiden täyttäminen ei tule onnistumaan pelkillä teknisillä ratkaisuilla.

Lue uutinen tietosuoja-asetuksesta

Log in