Koulutuksen aikana käydään läpi muun muassa henkilökohtissten putoamissuojainten käyttöä ja hoitamista, työturvallisuuslakia, työntekijän ja työnantajan vastuita ja velvollisuuksia. Koulutus on suunnattu kaikille korkeilla paikoilla työtä tekeville, kuten esimerkiksi kattoasentajille, rakennustyömiehille, telineasentajille ja lumenpudottajille.

Tietoa Putoamissuojainten peruskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia.
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous omasta koulutuksesta.
Pätevyyden voimassaolo
Pätevyys on voimassa toistaiseksi. Koulutuksesta saatuja tietoja on hyvä kerrata säännöllisesti.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Skyddan kanssa.

Putoamissuojainten peruskoulutuksen sisältö

Koulutuksen teoriasisältö:

  • Mitä putoamisen aikana tapahtuu?
  • Mitä sanoo työturvallisuuslaki?
  • Työnantajan ja työntekijän vastuu ja velvollisuudet?
  • Mitä työsuojeluviranomaiset sanovat?
  • Mitä CE- ja EN-merkinnät tarkoittavat?
  • Termistö
  • Riskianalyysi, pelastussuunnitelma
  • Ankkurointipisteiden vaatimukset
  • Mitä suojaimia tarvitaan ja kuinka niitä hoidetaan?

Koulutuksen käytännön osuus:

  • Henkilökohtaisten putoamissuojainten oikea käyttö

Hyväksyttävästi suoritetun koulutuksen päätteeksi osanottaja saa todistuksen.

Putoamissuojainten peruskoulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille korkeilla paikoilla työtä tekeville, kuten esimerkiksi kattoasentajille, rakennustyömiehille, telineasentajille ja lumenpudottajille.

Putoamissuojainten peruskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme putoamissuojainten peruskoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous