Rakennus- ja teollisuusalan koulutukset ovat suunniteltu erityisesti alojen erityistarpeisiin. Useat koulutukset sisältävät laadukkaan teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoituksia, joiden avulla voidaan varmistaa turvalliset työskentelytavat.

Koulutukset rakennus- ja teollisuusalan tarpeisiin yhteistyössä

Toteutamme rakennus- ja teollisuusalan koulutuksia Ramirentin ja Skyddan kanssa yhteistyössä.

Keväällä 2020 voimaan astuva Valtioneuvoston asetuksen (403/2008) muutos vaikuttaa kirjallisiin lupakäytäntöihin alamiestyöskentelyn yhteydessä. Ramirentin kanssa yhteistyössä toteutettavat alamieskoulutukset täyttävät asetuksen vaatimukset. Tiiviissä neljän tunnin kestoisessa alamieskoulutuksessa käydään läpi nostotöihin liittyviä alamiehen vastuita, velvollisuuksia sekä tehtäviä taakan kiinnittämisestä merkinantoon. Koulutus on teoriapainotteinen, mutta sisältää myös nostoapuvälineiden tarkastusharjoituksen

Ramirentin kanssa yhteistyössä järjestettävässä Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden oikea käyttö, nostoapuvälineiden tarkastaminen säädösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä sekä standardin mukaiset hylkäysperusteet.

Henkilönostinkoulutuksessa on tarkoituksena kouluttaa henkilönostimen käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä antaa riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä.

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan. Käytännössä luvan myöntäminen vaatii työnantajalta keinot todeta kuljettajan riittävä osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä. Ramirentin kanssa yhteistyössä järjestettävä Kurottajakoulutus voi toimia tukena luvan myöntämiseen.