Alertum ja Ramirent järjestävät yhteistyössä koulutuksia rakennus- ja teollisuusalan tarpeisiin

Koulutusten käytännönläheisyydestä johtuen, koulutukset toteutuvat vain, jos kurssille on ilmoittautunut riittävästi osallistujia. Alertum tiedottaa kaikista muutoksista välittömästi.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden oikea käyttö, nostoapuvälineiden tarkastaminen säädösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä sekä standardin mukaiset hylkäysperusteet.

Henkilönostinkorttikoulutuksessa eli Ramirentin Nostinkoulussa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan. Käytännössä luvan myöntäminen vaatii työnantajalta keinot todeta kuljettajan riittävä osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä. Kurottajakoulutus voi toimia tukena luvan myöntämiseen.