Asiakaspalvelu

010 320 5772

Nostotyön suunnittelija ja -valvojakoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa nostonvalvojalle ja -suunnittelijalle opastusta ja ohjeita.

Koulutuksen tavoitteena on antaa nostonvalvojalle ja –suunnittelijalle opastusta ja ohjeita heille kuuluvissa tehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi nostojen riskienarviointia, nostosuunnitelmaa, erikoisnostoja, nostoapuvälineitä, pystytyspöytäkirjaa, tarkastuksia, työn suunnittelua ja vastuita.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

ramirent logotype RGB

Tämä koulutus toteutuu, jos kurssille on ilmoittaunut riittävästi osallistujia, jotta harjoitukset voidaan toteuttaa ryhmässä.

Kurssi-info nostotyön suunnittelija ja -valvojakoulutukseen

Koulutusaika
8.00-18.00. Koulutus voidaan järjestää myös kahtena eri päivänä.

Kurssihinta
500 € + alv. Hintaan sisältyy aamupäiväkahvi ja lounas sekä todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Trafi-merkintä
Koulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.

Pätevyyden voimassaolo
Nostotyön suunnittelijan ja -valvojan pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Nostotyön suunnittelija ja -valvojakoulutuksen sisältö

Lainsäädäntö (konelaki 1016/04, työturvallisuuslaki 738/02, valtioneuvoston asetus 400/08, valtioneuvoston asetus 403/08, valtioneuvoston asetus 205/09)

  • Suunnitteluvastuut
  • Noston suunnittelu ja toteutus
  • Nosturin turvallinen käyttö
  • Taakan kiinnitys ja nosto
  • Nostoapuvälineet
  • Tarkastukset, riskienarviointi ja pystytyspöytäkirjojen täyttäminen

Nostotyön suunnittelija ja -valvojakoulutuksen kohderyhmä

Nostotyöskentelyn suunnitteluun, toteutukseen tai valvontaan osallistuvat henkilöt.

Log in