Asiakaspalvelu

010 320 5772

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari).

Päällysrakennepätevyyttä tarvitaan radan päällysrakennetöistä vastaamiseen sekä radan päällysrakenteen liikennekelpoisuuden arviointiin, tarkastamiseen ja hyväksymiseen rakennus-, asennus- tai huoltotyön jälkeen radan käyttöön ottamiseksi.

Viisi päivää kestävä kurssi (40h) sisältää päällysrakennepätevyyden saamiseksi edellytettävät suunnatun koulutuksen teoriaopinnot, josta oppilaalle annetaan hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen todistus. Päällysrakennepätevyyden voi myöntää työnantaja, kun kaikki pätevyyden myöntämisen edellytykset täyttyvät.

 • Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari) sekä
 • Vähintään kolmen (3) vuoden monipuolista ratatyökokemusta ja ohjattua harjoittelua päällysrakennetöissä. Työkokemuksen tulee sisältää vaihteiden asennustöitä sekä jatkuvakiskorakenteeseen liittyviä rakentamis- ja kunnossapitotöitä. Henkilöllä, jolla ei ole em. peruskoulutusta, on oltava vähintään kuuden (6) vuoden monipuolinen työkokemus ratatöistä.

Kurssi-info Päällysrakennepätevyyteen

Koulutusaika
9.00-16.00 viitenä päivänä. Koulutuksen päätteeksi saat koulutuksesta todistuksen.
Kurssihinta
1745 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas ei sisälly koulutukseen!
TraFi-merkintä
Ei
Pätevyyden voimassaolo
Pätevyys on voimassa toistaiseksi. 

Tehtävät, joissa edellytetään Päällysrakennepätevyyttä

 • radan päällysrakennetöistä vastaaminen
 • radan päällysrakenteen liikennekelpoisuuden arviointi, tarkastaminen ja hyväksyminen rakennus-, asennus- tai huoltotyön jälkeen käyttöön otettavaksi

Päällysrakennepätevyyskoulutuksen sisältö

Viiden päivän (40 oppitunnin) mittaiset suunnatun koulutuksen teoriaopinnot sisältävät seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Radan päällysrakennetta koskevat määräykset ja ohjeet.
 • Perustiedot raiteesta ja sen komponenteista, tukikerroksesta, raiteen geometriasta, sekä päällysrakenteen merkityksestä liikenneturvallisuudelle.
 • Raiteen ja liikkuvan kaluston vuorovaikutus.
 • Päällysrakenteen rakentamisessa ja kunnossapidossa sallitut työmenetelmät.
 • Päällysrakenteen, tukikerroksen ja geometrian kunnossapitotoimenpiteet.
 • Vaihteiden rakenneosat, varusteet ja asennus.
 • Päällysrakennetöihin liittyvät turvalaite- ja sähköratatöiden yleiset perusteet.

 

Rataopiston koulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:1716 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

14-04-2016 Hits:1182 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

Ratatyöstä vastaavan peruskoulutuksessa (40 tuntia) saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään valtion rataverkolla.

Lue lisää

Turvamieskoulutus, T-mies

14-04-2016 Hits:881 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Lue lisää

Maarakennuspätevyys (Maa)

14-04-2016 Hits:715 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Maarakennuspätevyys (Maa)

Radan alus- ja pohjarakenne töistä vastaaminen ja tarkastaminen edellyttävät Maarakennuspätevyyttä. 

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:707 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari).

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

14-04-2016 Hits:664 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) on vuosittain suoritettava ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittu koulutus. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:656 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihdekoulutus ja siitä saatu vaihdepätevyys antaa valmiudet toimia vaihteiden kunnossapitotöissä ja liikennekelpoisuuteen saattamisessa siltä osin, kun työt eivät edellytä sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in