Asiakaspalvelu

010 320 5772

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Ratatyöturvallisuuskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva), jota edellytetään kaikissa Liikenneviraston tilaamissa tai hyväksymissä ratatöissä.

Ratatyöturvallisuuspätevyyttä edellytetään myös liikuttaessa radalla tai tehtäessä rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvia töitä. Ratatyöturvakoulutuksen jälkeen oppilas on saanut perustiedot rautatiejärjestelmästä ja osaa liikkua ja työskennellä turvallisesti rautatiealueella.

Kurssi-info ratatyöturvallisuuskorttikoulutukseen

Koulutusaika
9.00-16.00. Koulutuksen päätteeksi saat koulutuksesta todistuksen.

Kurssihinta
220 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas ei sisälly koulutukseen!

TraFi-merkintä
Kaikilta ratatyökursseilta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Trafi-merkinnästä veloitamme 17€/henkilö (alv 0%)+9€ toimistokuluja (+alv 24%)

Pätevyyden voimassaolo
Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyden ylläpito tapahtuu kertauskoulutuksella viiden vuoden välein. 

Ratatyöturvallisuuskoulutuksesta käytetään myös seuraavia nimityksiä: ratatyöpätevyys, ratatyöturvallisuuskoulutus, turva-koulutus, ratatyöturvakurssi

Tehtävät, joissa edellytetään ratatyöturvallisuuspätevyyttä

  • liikkuminen ja työskentely rautatiealueella
  • rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyvien laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvat työt

Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä peruskoulutusta eikä työkokemusta. Ratatyöturvallisuuspätevyyden saamiseksi on henkilön suoritettava hyväksytysti koulutuslaitoksen järjestämä ratatyöturvallisuuskoulutus.

Ratatyöturvallisuuskoulutus on hyvä perustietopaketti rautatiejärjestelmän toiminnasta, joten se soveltuu peruskurssiksi kaikille rautatiealalle aikoville tai työnsä juuri aloittaneille. Kurssilla kerrataan myös yleiset, kaikilla työmailla pätevät työturvallisuusperiaatteet.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen tuottaa Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva). Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta. Koulutuksesta on mahdollista saada merkintä kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysrekisteriin.

Ratatyöturvallisuuskurssin sisältö

Koulutus sisältää perehdytyksen sähköratajärjestelmiin, jota edellytetään sähköradan alueella työskenteleviltä. Lisäksi koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät radan välittömässä läheisyydessä, jotta he tiedostaisivat turvallisen työskentelyalueen rajat.

Yhden päivän (8 oppituntia) mittainen ratatyöturvallisuuskoulutus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Rataverkon hallinta ja viranomaiset
  • Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
  • Sijainnin määrittely
  • Ratatyö
  • Turvamiesmenettelyn perusteet
  • Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
  • Perehdytys sähkörataan
  • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa

Muuta huomioitavaa ratatyöturvallisuuskoulutuksesta

Ratatyöturvallisuuskoulutuksen osallistuminen ja pätevyyden saaminen ei edellytä peruskoulutusta tai aiempaa työkokemusta.

Ratatyöturvallisyyspätevyys on voimassa viisi vuotta. Pätevyyden ylläpito tapahtuu kertauskoulutuksella viiden vuoden välein. Uuden TURO:n myötä työssäolovelvoite on poistettu.

 

Rataopiston koulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:1717 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

14-04-2016 Hits:1182 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

Ratatyöstä vastaavan peruskoulutuksessa (40 tuntia) saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään valtion rataverkolla.

Lue lisää

Turvamieskoulutus, T-mies

14-04-2016 Hits:882 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Lue lisää

Maarakennuspätevyys (Maa)

14-04-2016 Hits:715 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Maarakennuspätevyys (Maa)

Radan alus- ja pohjarakenne töistä vastaaminen ja tarkastaminen edellyttävät Maarakennuspätevyyttä. 

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:707 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari).

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

14-04-2016 Hits:665 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) on vuosittain suoritettava ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittu koulutus. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:657 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihdekoulutus ja siitä saatu vaihdepätevyys antaa valmiudet toimia vaihteiden kunnossapitotöissä ja liikennekelpoisuuteen saattamisessa siltä osin, kun työt eivät edellytä sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in