Asiakaspalvelu

010 320 5772

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) on vuosittain suoritettava ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittu koulutus. 

 Alertum järjestää RTV-koulutukset yhteistyössä Proxionin kanssa.

Jokaisella ratatyöllä tulee olla Ratatyöstä vastaava, joka huolehtii työn liikenneturvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, kuten ilmoituksista, luvista ja ratatyön suojaamisesta. Ratatyöstä vastaavan tehtävä on lakisääteinen liikenneturvallisuustehtävä, jonka sääntely kuuluu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Uuden TURO:n myötä kertauskoulutuksissa otetaan käyttöön järjestely, jolla vähennetään eri pätevyyksien päällekkäisten asiasisältöjen kertaamista. 1.3.2015 alkaen Ratatyöstä vastaavan koulutus (sekä kertauskoulutukset) uusivat myös Turva-koulutuksen.

Kurssi-info ratatyöstävastaavan kertauskoulutuksesta

Koulutusaika
9.00-16.00. 
Kurssihinta
220 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas ei sisälly koulutukseen!
TraFi-merkintä
Ei
Pätevyyden voimassaolo
Pätevyyden ylläpito tapahtuu vuoden välein suoritettavalla päivän mittaisella kertauskoulutuksella.

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutuksen sisältö

  • Viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa tapahtuneet muutokset
  • Ratatyöstä vastaavan tehtävän tärkeimmät määräykset ja ohjeet
  • Rataverkon turvallisuusviranomaisten ja haltijoiden käsiteltäväksi määräämät asiat
  • Ratatyöturvallisuuskoulutuksen (Turva) kertauksen

Lisäksi koulutuksessa keskustellaan tehtävän suorittamisessa ilmenneistä haasteista ja etsitään ratkaisuja heränneisiin kysymyksiin.

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuskirja

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden saadakseen koulutettavan on suoritettava hyväksytysti tämä koulutus ja täytettävä muut liikenneturvallisuustehtävien kelpoisuuskirjan saamisen edellytykset. Kouluttajat opastavat kelpoisuuskirjan hakuprosessissa. 

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) edellytysten mukaisesti kelpoisuuskirja pysyy voimassa, kun kelpoisuuskirjan haltija:

  • osallistuu vuosittain kertauskoulutukseen
  • toimii liikenneturvallisuustehtävässä vähintään 100 tuntia kalenterivuodessa
  • käy terveystarkastuksissa määräajoin

 

Rataopiston koulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:1716 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

14-04-2016 Hits:1182 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

Ratatyöstä vastaavan peruskoulutuksessa (40 tuntia) saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään valtion rataverkolla.

Lue lisää

Turvamieskoulutus, T-mies

14-04-2016 Hits:882 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Lue lisää

Maarakennuspätevyys (Maa)

14-04-2016 Hits:715 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Maarakennuspätevyys (Maa)

Radan alus- ja pohjarakenne töistä vastaaminen ja tarkastaminen edellyttävät Maarakennuspätevyyttä. 

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:707 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari).

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

14-04-2016 Hits:665 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) on vuosittain suoritettava ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittu koulutus. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:657 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihdekoulutus ja siitä saatu vaihdepätevyys antaa valmiudet toimia vaihteiden kunnossapitotöissä ja liikennekelpoisuuteen saattamisessa siltä osin, kun työt eivät edellytä sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in