Asiakaspalvelu

010 320 5772

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihdekoulutus ja siitä saatu vaihdepätevyys antaa valmiudet toimia vaihteiden kunnossapitotöissä ja liikennekelpoisuuteen saattamisessa siltä osin, kun työt eivät edellytä sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä. 

Alertum järjestää vaihdekoulutusta yhteistyössä Proxionin kanssa.

Vaihdepätevyyden saamiseksi henkilön on hyväksyttävästi suoritettava koulutus, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Vaihteita ja niiden asennusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • Töiden vaikutus laitteiden toimintaan ja rautatieliikenteeseen
  • Käytännön asennustyön, vianetsinnän ja -korjauksen valmius kohdelaitteissa

Kurssi-info Päällysrakennepätevyyteen

Koulutusaika
9.00-16.00 kolmena päivänä. Koulutuksen päätteeksi saat koulutuksesta todistuksen.

Kurssihinta
1117 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas ei sisälly koulutukseen!

TraFi-merkintä
Ei

Pätevyyden voimassaolo
Pätevyys on voimassa toistaiseksi. 

Koulutukseen osallistumisen vaadittavat koulutus- ja työkokemusvaatimukset:

Peruskoulutus:
Tehtävään soveltuva teknisen alan koulutus

Työkokemus:
Vähintään kahden vuoden työkokemus ja ohjattua harjoittelua vaihteisiin liittyvissä rakennus- tai kunnossapitotöissä. Sähköisten vaihteen osien osalta noudatetaan sähköturvallisuuslakia 410/1996 ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 516/1996 muutoksineen.

Tehtävät, joissa edellytetään Vaihdepätevyyttä

  • vaihteiden korjaus ja tarkastus

Vaihdepätevyyskoulutuksen sisältö

3 päivän (24 oppituntia) mittainen koulutus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Rautatiejärjestelmän kelpoisuudet
  • Perustiedot vaihteista
  • Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito
  • Vaihteiden kunnossapitotoimenpiteet
  • Sähköturvallisuus
  • Osaamisen varmentaminen

 

Rataopiston koulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:1716 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

14-04-2016 Hits:1182 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

Ratatyöstä vastaavan peruskoulutuksessa (40 tuntia) saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään valtion rataverkolla.

Lue lisää

Turvamieskoulutus, T-mies

14-04-2016 Hits:881 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Lue lisää

Maarakennuspätevyys (Maa)

14-04-2016 Hits:715 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Maarakennuspätevyys (Maa)

Radan alus- ja pohjarakenne töistä vastaaminen ja tarkastaminen edellyttävät Maarakennuspätevyyttä. 

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:707 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari).

Lue lisää

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

14-04-2016 Hits:664 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) on vuosittain suoritettava ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittu koulutus. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:657 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihdekoulutus ja siitä saatu vaihdepätevyys antaa valmiudet toimia vaihteiden kunnossapitotöissä ja liikennekelpoisuuteen saattamisessa siltä osin, kun työt eivät edellytä sähköalan ammattihenkilön pätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in