Asiakaspalvelu

010 320 5772

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Pätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa.

Päällysrakennepätevyyttä tarvitaan radan päällysrakennetöistä vastaamiseen sekä radan päällysrakenteen liikennekelpoisuuden arviointiin, tarkastamiseen ja hyväksymiseen rakennus-, asennus- tai huoltotyön jälkeen radan käyttöön ottamiseksi.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

SAT Koulutuspalvelut Oy vastaa, suunnittelee ja toteuttaa suunnatun koulutuksen osa-alueen työnantajan kanssa. Tämän koulutuksen suoritettuaan koulutettavalle voidaan myöntää päällysrakennepätevyys, jos muut osa-alueet ovat kunnossa. Pätevyyden myöntää koulutettavan työnantaja. (Liikennevirasto Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Pätevyyksien myöntäminen.)

Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari)

Viisi päivää kestävä kurssi (40h) sisältää päällysrakennepätevyyden saamiseksi edellytettävät suunnatun koulutuksen teoriaopinnot, josta oppilaalle annetaan hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen todistus. Päällysrakennepätevyyden voi myöntää työnantaja, kun kaikki pätevyyden myöntämisen edellytykset täyttyvät.

 • Päällysrakennepätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa (vähintään teknikko tai rakennusmestari) sekä
 • Vähintään kolmen (3) vuoden monipuolista ratatyökokemusta ja ohjattua harjoittelua päällysrakennetöissä. Työkokemuksen tulee sisältää vaihteiden asennustöitä sekä jatkuvakiskorakenteeseen liittyviä rakentamis- ja kunnossapitotöitä. Henkilöllä, jolla ei ole em. peruskoulutusta, on oltava vähintään kuuden (6) vuoden monipuolinen työkokemus ratatöistä.

Tehtävät, joissa edellytetään Päällysrakennepätevyyttä

 • radan päällysrakennetöistä vastaaminen
 • radan päällysrakenteen liikennekelpoisuuden arviointi, tarkastaminen ja hyväksyminen rakennus-, asennus- tai huoltotyön jälkeen käyttöön otettavaksi

Päällysrakennepätevyyskoulutuksen sisältö

Viiden päivän (40 oppitunnin) mittaiset suunnatun koulutuksen teoriaopinnot sisältävät seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Radan päällysrakennetta koskevat määräykset ja ohjeet.
 • Perustiedot raiteesta ja sen komponenteista, tukikerroksesta, raiteen geometriasta, sekä päällysrakenteen merkityksestä liikenneturvallisuudelle.
 • Raiteen ja liikkuvan kaluston vuorovaikutus.
 • Päällysrakenteen rakentamisessa ja kunnossapidossa sallitut työmenetelmät.
 • Päällysrakenteen, tukikerroksen ja geometrian kunnossapitotoimenpiteet.
 • Vaihteiden rakenneosat, varusteet ja asennus.
 • Päällysrakennetöihin liittyvät turvalaite- ja sähköratatöiden yleiset perusteet.

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:5887 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyövastaavan koulutus RTV

14-04-2016 Hits:3089 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:2572 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:2399 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Pätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa.

Lue lisää

Ratatyövastaavan kertauskoulutus RTVK

14-04-2016 Hits:2208 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV pätevyyden. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:2031 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustehtävissä edellytetään vaihdepätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in