Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa.

Koulutus on kestoltaan kahdeksan tuntia. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus auttaa alalla toimivia ehkäisemään vaaratilanteita ja selviytymään haastavista tilanteista pienillä vahingoilla.

Tietoa turvakorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
130 € + alv. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas, materiaalit sekä turvakortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyyden voimassaolo
Turvakortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Turvakorttikoulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Turvakorttikoulutuksella parannetaan työturvallisuutta esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • lähihoitaja
 • vanhustyöntekijä
 • hoitokodissa työskentelevä
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • lääkäri

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen sisältö

 • Työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • Tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa
 • Alkusammutustaidot
 • Hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä
 • Sisäinen turvallisuustarkastus
 • Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito
 • Kurssikoe

Koulutuksen hyödyt

 • Henkilökohtainen riskitietous kehittyy
 • Työpaikan turvallisuuskulttuuri paranee
 • Työntekijät osaavat tehdä turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään
 • Työntekijät osaavat toimia oikein hätätilanteessa

Turvakorttikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous