Koulutus on yhtenäinen tapa osoittaa henkilöstön olevan perehdytetty toimimaan tietoturvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Koulutuksen sisältö vastaa viranomaisvaatimuksia henkilöstön tietoturvallisuuskoulutuksesta ja sen sisältö soveltuu hyvin myös yksityiselämän tarpeisiin.EMME PERU lupaus

Tietoa tietoturvallisuuskorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kolme (3) tuntia.
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Tietoturvallisuuskortti on voimassa kaksi (2) vuotta.

Tietoturvallisuuskoulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen verkkokoulutusosio, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys lähiopetukseen osallistumiselle. Koulutus koostuu siis verkkomoduulista, lähiopetuksesta (3h) sekä käytännön harjoittelusta.

VERKKOKOULUTUSOSIO
Verkkokoulutusosiossa käydään läpi perusasiat ja tehdään pienimuotoinen koe. Osio valmistelee kaikille osallistujille samat lähtötiedot ja -taidot.

TIETOTURVALLISUUDEN OSA-ALUEET
Paneudutaan syvällisemmin tiedon luotettavuuteen. Opitaan tunnistamaan sosiaalinen manipulointi, kalasteluviestit ja harjoitellaan tietoturvallista toimintaa.

TURVALLISET TOIMINTATAVAT JA TYYPILLISET TIETOTURVALLISUUSRISKIT
Tutustutaan esimerkkien avulla erilaisiin tietoturvallisuusriskeihin.

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU
Käydään läpi mobiililaitteiden turvallisuutta. Edellyttää älypuhelinta. Tarvittaessa voidaan tehdä ryhmätyönä, mikäli kaikilla osallistujilla ei ole vaadittavaa puhelinta käytössä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus ei vaadi aikaisempaa osaamista tai tietotaitoa, vaan on suunnattu toimialasta riippumatta yrityksen koko henkilöstölle.

Palautetta koulutuksesta

”Kiitos hyvästä koulutuksesta! Aihe oli hyvin jäsennelty ja asia selkeästi esitetty. Esimerkit elävästä elämästä olivat erittäin hyvä tehokeino kertomaan aiheen vakavuudesta. Osallistuin esimiehen lievästä painostuksesta – nyt olen siitä todella tyytyväinen.”

Tietoturvallisuuskorttikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme tietoturvallisuuskorttikoulutus myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala ja työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous