Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä. Tulityökoulutuksen aikana oppii mitä asioita tulee huomioida ennen tulitöiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen.

Yhdistelmäkoulutukseen sisältyy webinaarina toteutettava teoriaosuus, joka on kestoltaan 6 tuntia. Teoriaosuuden suorituksen jälkeen on suoritettava lähiopetuksessa alkusammutusharjoitus sekä tentti, joka on kestoltaan noin puolitoista tuntia. Järjestämme myös perinteisiä, luokkahuoneessa toteutettavia tulityökorttikoulutuksia, joihin voit tutustua täällä.

Ensimmäisessä vaiheessa Alertum tulee järjestämään tulityökorttikoulutuksen monimuotototeutuksen lähiopetusta ainoastaan Espoossa. Lähiopetus toteutetaan 6 henkilön pienryhmissä. Teoriaosuuden suorittamisen jälkeen osallistujan tulee suorittaa kolmen viikon aikana läsnäolokoulutuksessa.

Teoriaosuus toteutetaan webinaarina. Webinaarikoulutukseen osallistuva tarvitsee tietokoneen tai muun päätelaitteen, laadukkaan nettiyhteyden sekä joko päätelaitteeseen integroidun tai siihen liitettävän kameran sekä kuulokkeet ja mikrofonin. Jokaisen osallistujan on liityttävä koulutukseen omalta laitteelta. Toimitamme tarkemmat ohjeet osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä.

Katso toteutusajankohdat

Tietoa tulityökorttikoulutuksesta monimuotototeutuksena

Koulutuksen kesto
6 + 1,5 tuntia
Koulutuksen hinta
Teoriaosuus 79 € + alv, harjoittelu + tentti 40 € + alv. Hintaan sisältyy materiaali sekä tulityökortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyysmerkintä
Tulityökorttikoulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta eikä siitä ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.
Pätevyyden voimassaolo
Tulityökortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Tulevat koulutusajankohdat löydät koulutushausta nimikkeillä ”Tulityökorttikoulutus – teoriaosuus” ja ”Tulityökorttikoulutus – harjoittelu ja tentti” sekä suoraan klikkaamalla tästä.

Ilmoittauduthan saman aikaisesti sekä teoria-, että lähiopetukseen, sillä etäkoulutuksena suoritettu teoriaopetus ei oikeuta tulitöiden tekemiseen. Huomioithan, että järjestämme lähiopetusta ainoastaan Espoossa. Teoriaosuuden suorittamisen jälkeen osallistujan tulee suorittaa kolmen viikon aikana läsnäolokoulutuksessa.

Etäkoulutuksena suoritettu teoriaopetus ei oikeuta tulitöiden tekemiseen. Kun osallistuja on suorittanut sekä teoriaosuuden että käytännön osuuden ja tentin hyväksytysti, myönnetään osallistujalle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in Tulityökortti.

Tulityökorttia tarvitset erityisesti

 • rakennustyömailla
 • teollisuudessa
 • lukuisissa asennustöissä
 • tulityöluvan myöntäjänä
 • tulityövartijana

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökurssin sisältö

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tunnet tulityökurssin jälkeen keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti.

Teoriaopetus webinaarina (6h)

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityön vaarojen tunnistaminen
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
 • Toiminta onnettomuustilanteessa

Lähiopetus (1,5h)

 • Käytännön harjoittelu (alkusammutus, suojausharjoitus)
 • Kurssikoe

Huomioithan, että etäkoulutuksena suoritettu teoriaopetus ei oikeuta tulitöiden tekemiseen. Tulityökortti myönnetään vasta lähiopetuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Kuinka nopeasti tulityökortti tulee?

Tulityökortit toimitetaan 2-3 viikossa lähiopetuksessa hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen. Jokainen tulityökorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen tulityökortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen.

Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista tulityökorttia. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa tulityökortin lataamisen puhelimeen. Lataa sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulityökortti oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja kattotulityökortti (musta kortti) vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityökorttikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme tulityökorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Huomioithan, että koulutukseen sisältyvä käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m. Koulutus voidaan pitää myös Alertumin koulutustiloissa ja harjoituskentällä.

Pyydä koulutustarjous