Työsuojelupäällikön koulutuksessa keskitytään työsuojelupäällikön tietotaidon ja tarvittavan osaamisen kehittämiseen työpaikan työsuojelun asiantuntijana sekä työsuojelutoiminnan johtajana ja kehittäjänä. Keskeisten työsuojelumenettelyjen lisäksi käsitellään muun muassa riskien arviointia, vaarallisten töiden johtamista, työvälineiden turvallisuutta, työtapaturmien analysointia sekä työkyvyn ylläpitämistä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään tehokkaaseen yhteistyöhön työsuojelun sidosryhmien kanssa.

Tietoa työsuojelupäällikön koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Luokkahuone ja webinaari
Hinta
389€ + alv. Avoimen lähikoulutuksen hintaan sisältyy koulutuspäivän tarjoilut, materiaalit sekä sähköinen todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyystodistus
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun jatkokoulutus työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelupäällikön koulutuksen sisältö

Työsuojelupäälliköille kohdennetussa koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Työsuojelupäällikkö osana organisaatiota
 • Työsuojelupäällikön tehtävät
 • Työsuojelutoiminnan johtaminen, yhteistoiminta ja yhteinen työpaikka
 • Keskeisimmät työsuojelumenettelyt ja niiden haltuunotto
  • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Tilanteista oppiminen
  • Havainnointi
 • Vaaralliset työt, niihin varautuminen ja niiden johtaminen
 • Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli
 • Työtapaturmat, niiden tutkinta ja niistä oppiminen
 • Valvontaviranomaisen oikeudet ja yhteistoiminta
 • Työsuojelutarkastus ja yhteistoiminta

Työsuojelupäällikön osaamisvaatimukset

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa. Työsuojelupäällikön tulee osata:

 • avustaa johtoa ja esimiehiä riittävän työsuojeluosaamisen varmistamiseksi työnteon ja työolosuhteiden riskeihin nähden 
 • rakentaa työpaikalle toimiva työsuojeluyhteistyö ja -organisaatio sekä kehittää sitä 
 • toimia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa työsuojeluun liittyen 
 • nähdä ja kuvata työsuojelutoimenpiteet osaksi yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja kannattavuutta  

Ennen Työsuojelupäällikön koulutukseen osallistumista suosittelemme Työsuojelun peruskoulutuksen suorittamista. Peruskoulutus antaa tietoa työsuojelusta sekä valmiuksia oman työpaikan työsuojelun kehittämiseen, riskien arviointiin, dokumentointiin sekä tiedonhakuun. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun tarkoitusta ja tavoitteita, työsuojeluhenkilöstön tehtäviä sekä työsuojelun yhteistoimintaa. Lisäksi perehdytään käytännönläheisesti työsuojelun sisällöllisiin osa-alueisiin.

Koulutus tarjoaa osallistujalle hyviä työkaluja työsuojelun kehittämiseen sekä valmiuksia osallistua konkreettisesti oman työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous