Koulutus vastaa työssään väkivaltaa tai sen uhkaa koskevan henkilön tarpeisiin.

Uhkatilannekoulutuksessa perehdytään uhkatilanteiden syntyyn, niiden hallintaan sekä ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on parantaa henkilöturvallisuutta ja lisätä työntekijöiden turvallisuuden tunnetta.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee pääpiirteittäin erilaisten uhkaavien henkilöiden päätyypit, uhkatilanteiden ennaltaehkäisyn, erilaisten päihteiden vaikutuksen ihmiseen, uhkatilanteiden etenemisen, uhkaavan henkilön puhuttamisen sekä tietää keinoja, joilla uhkatilanteista pääsee tarvittaessa pois.

Koulutus kohdennetaan osittain asiakkaan tarpeiden mukaan, koostuen teoriaosuudesta luokkahuoneopetuksena (2h) sekä käytännön harjoituksista (2h). Suositeltavaa on, että koulutus toteutetaan aidossa työympäristössä ja toteutuneita uhka- ja väkivaltatilanteita käsitellään yhdessä kouluttajan kanssa.

Pyydä koulutustarjous