Koulutus vastaa työssään väkivaltaa tai sen uhkaa koskevan henkilön tarpeisiin. Uhkatilannekoulutuksessa perehdytään uhkatilanteiden syntyyn, niiden hallintaan sekä ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on parantaa henkilöturvallisuutta ja lisätä työntekijöiden turvallisuuden tunnetta.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee pääpiirteittäin erilaisten uhkaavien henkilöiden päätyypit, uhkatilanteiden ennaltaehkäisyn, erilaisten päihteiden vaikutuksen ihmiseen, uhkatilanteiden etenemisen, uhkaavan henkilön puhuttamisen sekä tietää keinoja, joilla uhkatilanteista pääsee tarvittaessa pois.

Koulutus kohdennetaan osittain asiakkaan tarpeiden mukaan, koostuen teoriaosuudesta luokkahuoneopetuksena (2h) sekä käytännön harjoituksista (2h). Suositeltavaa on, että koulutus toteutetaan aidossa työympäristössä ja toteutuneita uhka- ja väkivaltatilanteita käsitellään yhdessä kouluttajan kanssa.

TIETOA UHKATILANNEKOULUTUKSESTA

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä. Taitoja on kuitenkin hyvä harjoitella säännöllisesti.

Uhkatilannekoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme uhkatilannekoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. On kuitenkin suositeltavaa, että koulutus toteutetaan aidossa työympäristössä.