Virtuaaliteknologian merkitys työturvallisuudessa

Sisältö ja virtuaaliteknologia kohtaavat työturvallisuuskoulutuksessa – lisäävät koulutuksen vaikuttavuutta

Alertumin 15.3.2018 järjestämä Virtuaaliteknologian merkitys työturvallisuudessa -seminaari kokosi yhteen nelisenkymmentä työturvallisuuden parissa työskentelevää asiantuntijaa Vantaan Aviapolikseen.

Virtuaalinen todellisuus vie meidät muuhun ympäristöön, kuin missä fyysisesti olemme. Sen avulla voimme kokeilla asioita ilman, että joudumme vaarantamaan fyysisiä koneita tai järjestelmiä, ihmisistä puhumattakaan.

Riku Aho VR Seminaari

”Sosiaaliset ja oppimiseen liittyvät rajoitteet poistuvat, kun käytetään virtuaaliratkaisuja kokemukselliseen oppimiseen. Mahdottomasta tulee mahdollista, kun pystyy harjoittelemaan vaaratilannetta virtuaalisesti eikä pelkästään kuvainnollisesti”, Riku Aho, Alertumin toimitusjohtaja, kiteytti aloituspuheenvuorossaan. ”Virtuaaliteknologian avulla on mahdollista lisätä työturvallisuuskoulutuksen vaikuttavuutta olennaisesti.”

”Markkinoilla on tarjolla suuret määrät erilaisia verkkokoulutusratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan yllä vaikuttavuudessa laadukkaan luokkamuotoisen, ryhmätöitä sisältävän opetuksen tasolle. Kutsun tätä leirinuotio-ilmiöksi: yhteiset käytännön harjoitukset, toisten kokemuksista oppiminen ja ryhmätyöt jättävät kokemuksena ihmisiin pysyvämmän muistijäljen. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon, kun koulutuksessa käydyistä asioista halutaan jättää vahvempi muistijälki.”

Lisäksi Aho totesi, että esimerkiksi rakennusalalla on toimijoita ja yrityksiä, jotka eivät näe koulutuksen arvoa. Syitä tähän lienee monia: turha byrokratia, koulutusten määrä, päällekkäisyys ja kustannukset. Norminpurkutalkoot olisivat tarpeen: tulisi olla yksi keskitetty tietorekisteri vaadittujen koulutusten ja pätevyyksien hallinnointiin.

”Yritysten kannattaa myös muistaa, että hyvin tehty turvallisuustyö on positiivista työnantajakuvan rakentamista”, Aho painotti.

Asenne edellä

Niin merkittävää ja mullistavaa kuin itse teknologia onkin, olivat asenne ja motivaatio sanoja, jotka toistuivat läpi seminaarin esiintyjien puheissa. Niiden merkitystä painotti myös asiakasnäkökulmaa seminaarissa avannut Kari Lohva Rudus Oy:stä, joka totesi, että johdon sitoutuminen on avainroolissa asenteisiin vaikutettaessa.

Alertum ja Rakka Creative työstävät parhaillaan Rudukselle virtuaalikoulutusta raskaiden ajoneuvojen kuljettajille katvealueiden havaitsemiseen.

”Virtuaaliteknologia osana kuljettajakoulutusta mahdollistaa koulutuksen vaikuttavuuden kustannustehokkaasti, kun kokemuksellisuus ja vuorovaikutus yhdistyvät”, Lohva totesi. ”Odotuksemme ovat korkealla. Käytännössä esimerkiksi kamerat, sivusensorit ja peilit eivät aina auta kuljettajia huomioimaan katvealueita. Harjoitukset virtuaaliteknologian keinoin muuttavat tilanteen. Lisäksi ihmiset ovat myös innoissaan uudesta teknologiasta!

Piia Kyllonen Fennia VRSeminaari

Riskipäällikkö Piia Kyllönen Fenniasta selvitti, miten vahinkovakuutusyhtiö valmentaa, konsultoi ja kouluttaa asiakkaitaan työturvallisuuden ja -kulttuurin kehittämisessä.

”Kompastuskivet työturvallisuudessa ovat usein asenne, asioihin puuttumattomuus sekä esimiesten ymmärtämättömyys vastuusta”, Kyllönen totesi. Hän korosti, että esimiehillä on yrityksissä henkilökohtainen vastuu turvallisen työympäristön ja toimintatapojen takaajana. Ellei vastuuta ymmärretä, turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen organisaatioon on haastavaa. 

Kyllönen jatkoi, että muutoksen pelko on myös inhimillistä ja luonnollista, ja asioiden kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi. Hyvät kokemukset auttavat muutosten hyväksymisessä.

Virtuaalitodellisuus turvallisuuskoulutuksessa

Harri Lammi Leonidas Oy:stä ja Ilmari Huttu-Hiltunen Rakka Creative Oy:stä avasivat seminaariyleisölle teknologiaa virtuaalitodellisuuden taustalla. Sisältö ratkaisee – myös turvallisuuskoulutuksessa – mutta sen tueksi tarvitaan ammattimainen toteutus tilanteeseen sopivilla laitteilla ja teknologialla.

Rakka VR Seminaari

Lammi kuvaili Leonidaksen Tarkka-virtuaalisovellusta, joka on kehitetty nimenomaan työturvallisuusharjoittelua varten. Samat harjoitukset voi toistaa identtisinä suurille joukoille, ja se on räätälöitävissä toimialan mukaan. Huttu-Hiltunen nosti esiin virtuaalitodellisuuden etuina vaaratilanteiden toistettavuuden ja oikeiden tapojen havainnollistamisen.

Huttu-Hiltunen totesi, että onnistuneessa työturvallisuuskoulutuksessa yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Esimerkiksi Alertumin koulutuksissa yhdistyvät Alertumin vahva asiantuntemus ja sisältö, Leonidaksen teknologia ja Rakkan 360-kuvaaminen ja tallentaminen.