Tietosuojan nykytila-analyysi tarkoittaa organisaation henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojakyvykkyyksien nykytilan arviointia.

Toteutamme pienille ja keskisuurille yrityksille asiantuntijapalveluna tietosuojan nykytila-analyysiin, jossa käydään läpi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset sekä hallinnollisen että teknisen tietoturvan nykytila.

Tietosuojan nykytila-analyysin toteutus

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa. Tietosuojan nykytila-analyysi tehdään yhden työpäivän aikana ja se toteutetaan analyysiä varten kehitetyllä riskienhallinnan ohjelmistolla. Ohjelmiston käyttöoikeus jää projektityöryhmälle kolmeksi kuukaudeksi. Asiakasta ohjeistetaan miten tietosuojatyötä voidaan jatkaa omatoimisesti tietosuojan nykytila-analyysin jälkeen.

Tietosuojan nykytila-analyysistä laaditaan raportti, jossa on esitetty tietosuojan ja tietoturvan kehitystoimenpiteet. Raportti käydään läpi asiakkaan kanssa ja samalla sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Palveluun sisältyy tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukainen dokumentaatio

 • Tietosuojapolitiikka
 • Tietosuojaorganisaatio, -roolit ja -vastuut
 • Tietokortti
 • Tietosuojaseloste
 • Rekisteriseloste
 • Sopimuksen tietosuojaliite
 • Henkilötietojen käsittelyohje
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin reagoiminen
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamaraportti
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskeva ilmoitus
 • Riskienhallinnan vuosisuunnitelma
 • Tietotilinpäätös
 • Tietosuojaryhmän pöytäkirja

Tietosuojan nykytila-analyysin toteutushinta pienelle ja keskisuurelle yritykselle on 2000 € ja konsultoivat lisätyöt ovat 120 € / tunti. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Täytä lomakkeelle tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palvelu toteutetaan yhteistyössä Ahertava Oy:n kanssa ja projektista vastaa OTT Jyri Paasonen.