Asiakaspalvelu

010 320 5772

Työmaaturvallisuus

Työmaaturvallisuus

Työmaan koskemattomuus edistää sen turvallisuutta ja varmistaa toiminnan häiriöttömyyden.

Turvallisuusosaamisen varmistaminen kouluttamalla, vahingontekojen ja varkauksien ennaltaehkäisy turvallisuustekniikalla sekä työturvallisuuden ja -suojelun vaatimuksiin vastaaminen asianmukaisella kalustolla takaavat sen, että työmaalla on turvallista tehdä töitä. 

Alertumin työmaaturvallisuuden avulla työmaapäällikkö pystyy halutessaan valvomaan työmaan toimintaa kameroiden välityksellä ja varmistaa, että siellä on turvallista työskennellä vuoden jokaisena päivänä. Alertumin työmaan turvallisuuspalvelut on suunniteltu niin korjaus, kuin uudisrakentamisen rakennustyömaille.

Tekninen turvallisuusvalvonta

Etavalvonta 379x269

Etävalvonnan laitteet työmaalle - Alertumin työmaaturvallisuus valvoo työmaata silloinkin, kun siellä ei ole ketään töissä

Palvelukeskus - Työmaa on etävalvottu teknisin ratkaisuin. Hälytyksiin reagoidaan viipymättä tarvittavilla toimenpiteillä

Vartiointi - Hälytysajot ja vartijan kierrokset tehdään, kun se turvallisuuden vuoksi on tarpeen 

Kulunvalvonta- ja hallinta - Toteutamme tarvittaessa työmaan kulunvalvonnan pääkäyttäjäpalveluineen

Henkilöstön koulutukset ja pätevyyksien hallinta

ajanhallinta kortit 379x269

Turvallisuutta edistävät koulutukset - Valtakunnallinen avoin koulutustarjonta ja koulutuksia tilauksesta

Pätevyyksien hallinta - Alertum huolehtii työmaalla toimivien yritysten henkilöstön pätevyyksistä Pätevä -järjestelmän avulla

Tiedot valttikortille - Pätevyystiedot on mahdollista saada suoraan valttikortille (tulossa 2017)

Lue uutinen yhteistyöstämme Tilaajavastuun kanssa

Työturvallisuuden tuotteet ja palvelut

showroom379x269

Ensiapuvälineet - Toimitamme työmaalle ensiaputarvikkeet, joita täydennetään säännöllisesti

Alkusammutuskalusto - Toimitamme työmaalle liikuteltavan alkusammutuskaluston

Henkilösuojaimet - Toimitamme henkilösuojaimet tilauksen mukaisesti työmaalle tai tuotteet voi kuitata älykontista Valttikortilla

Log in