Tarjoamme kunnille ja kaupungeille kattavaa turvallisuuden asiantuntijapakettia

Tarjoamme kunnille ja kaupungeille kattavaa turvallisuuden asiantuntijapakettia mihin sisältyy kiinteistöjen kokonaisturvallisuus, poistumisharjoitukset sekä työntekijöiden turvavalmennukset, unohtamatta koko henkilöstön vaatimusten mukaisia pätevyyskoulutuksia, niin sanottuja korttikoulutuksia. 

Laadimme virastoille, oppilaitoksille, liikuntahalleille sekä muille julkisille tiloille lainmukaiset yksilöidyt pelastussuunnitelmat. Kiinteistöä kartoittaessamme asiantuntijamme kiinnittää palo- ja poistumisturvallisuuden lisäksi huomiota rikosturvallisuuteen sekä kiinteistön erityispiirteisiin. 

Teemme huomioista ja turvallisuuspoikkeamista aina raportin, johon kirjaamme lisäksi kehitysehdotuksemme. Pelastussuunnitelman päivittämisen yhteydessä voimme laatia kiinteistöön myös havainnollistavat poistumisturvakuvat. Kaikki työt hyväksytetään tilaajalla. Tarvittaessa voimme perehdyttää pelastussuunnitelman myös kaikille kiinteistön käyttäjille. 

Pelastussuunnitelmien lisäksi pidämme poistumisharjoituksia ja järjestämme turvavalmennuksia. Poistumisharjoitusten avulla pyritään valmentamaan henkilöstöä turvalliseen poistumiseen uhka- ja onnettomuustilanteessa. Harjoitukset tehdään aina asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi ja niiden vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Toteutukset suunnitellaan yhdessä.