Kulttuuriperinnön suojelussa varjellaan yhteistä historiaa ja identiteettiä.

Monipuolinen yhteistyö ja kumppanuus turvallisuuden ylläpidossa on erityisen tärkeää. Palveluvalikoimamme kulttuuriperinnön suojeluun sekä museoturvallisuuteen on kattava ja vaativassa museoympäristössä käytännössä testattu.

Pelastussuunnitelmaan mukaan rikostorjuntanäkökulma

Museoiden pelastussuunnitelmassa on oleellista huomioida kulttuuriperinnön suojelun. Huomioimme rikostorjuntanäkökulman osana museoiden pelastussuunnittelutyötä, jolloin lopputuotteena on kattava turvallisuussuunnitelma. Lisäksi palvelutarjonnassamme on kattavasti museoalalle suunnattua turvallisuuskoulutusta, esimerkiksi Näyttelyvalvonnan turvallisuuskoulutus.

Valmiussuunnitelma osa kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua

Tärkeänä osana museoiden kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua on myös varautuminen yhteiskunnallisiin kriiseihin sekä niiden vaikutuksiin kulttuuriperinnön ja teosten suojeluun. Valmiussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja, jossa poikkeusolojen toimintamallit ovat ennalta mietitty ja tarkoin kuvattu. Osallistumme ja avustamme museojohtoa valmiussuunnitelman laadinnassa.

Turvallisuuden tekniset järjestelmät

Oikein mitoitetut, toimivat ja vaatimusten mukaiset turvatekniset järjestelmät luovat turvallisuuden perustan museoissa. Arvioimme olemassa olevat tekniset suojaukset, laadimme suunnitelman niiden kehittämiseksi ja koordinoimme halutessa projektit alusta loppuun. Hyödynnämme vain omien kokemusten perusteella hyväksi havaittuja sekä luotettavia toimijoita turvallisuustekniikan toimituksissa ja asennuksissa.