Autamme huolehtimaan varastojen ja teollisuuskohteiden turvallisuuden kehittämisestä laaja-alaisesti.

Hyvät suunnitelmat ja kattava riskien arviointi ovat lähtökohtana turvallisuuden tekemiselle. Kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden lisäksi voimme toimia asiantuntijakumppanina työturvallisuuden saralla. Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden yhdistelmän avulla palvelemme rakennus- ja teollisuusalojen yrityksiä laadukkaasti.

Turvallisuusvelvoitteiden asianmukainen hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää

Voimme olla osaltamme mukana edistämässä työturvallisuuden kehittämistä tekemällä tarkastuksia tuotantotiloissa, konsultoimalla työnjohtoa sekä kouluttamalla koko henkilöstöä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Teollisessa toiminnassa on myös syytä varmistaa omalle ydintoiminnalle kriittisten alihankintaketjujen toimitusvarmuus ja jatkuvuus. Toteutamme alihankintaketjujen turvallisuusauditointeja tuotanto- ja toimitilojen turvallisuuden sekä turvallisuusjohtamisen ja hallintajärjestelmien osalta. Olemme muista toimijoista riippumaton ja voimme näin ollen toimia uskottavasti sekä täysin objektiivisesti.