Tutustu uuteen työsuojelukoulutusten kokonaisuuteen täällä.
Koulutushaku

Ilmoittaudu Alertumin järjestämiin koulutuksiin - nyt myös webinaarikoulutuksia!

Tyhjennä
Yrityskohtaiset koulutukset

Tilaa räätälöity koulutus omalle porukalle, järjestettäväksi vaikka omissa tiloissasi tai webinaarina

Tyhjennä

Turvalliseen tulityöhön kannattaa panostaa

Ovatko tulityöt osana sinun tai yrityksenne arkea? Mitä tulityöt oikeastaan ovatkaan?  Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, tai joissa syntyy kipinöintiä. Tällaisia ovat muun muassa hitsa...

Lue lisää

Työsuojeluvaltuutettu on hyvinvoinnin ääni

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa ja tärkeä linkki työantajan suuntaan. Työsuojeluvaltuutettu muun muassa varmistaa, että työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja voivat olla mukana vaikuttamassa siihen, että työym...

Lue lisää

Ilman työturvallisuutta ei ole työhyvinvointia

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista puhutaan yleensä eri yhteyksissä ja nämä aiheet pidetään useimmiten erillisinä myös koulutuksissa. Työturvallisuus on kuitenkin yksi työhyvinvoinnin osa-alue ja ansaitsisi oman paikkansa työhyvinvointiin li...

Lue lisää

Asenteet välittyvät myös koulutuksissa

Asennoitumisemme asioihin vaikuttaa pitkälti kaikkeen mitä teemme. Työmaailmassa työntekijän asenteet liittyvät usein työpaikan tai työn käytäntöihin sekä ohjeistuksiin. Turvallisuusasioihin negatiivisesti asennoitunut henkilö voi olla riskitekijä...

Lue lisää