Alertumin tarjonnasta löydät yleisimmät ensiapukurssit, kuten SPR ensiapukurssit SPR Hätäensiapukurssi 8 t, SPR Hätäensiapukurssi 4t ja SPR Ensiavun peruskurssi EA1 sekä SPR Ensiapukurssi EA2 lisäksi myös Alertumin omat laajat kaksipäiväiset ensiapukoulutukset, suositut kahdeksan tunnin ensiapukoulutukset sekä tiiviit neljän tunnin hätäensiapukoulutukset. Koulutuksia toteutetaan lähi- ja etäopetuksessa sekä verkkokoulutuksina. Alertumilta löydät myös laadukkaat HeartSine Samaritan sydäniskurit.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan.

Osaava ja auttamiseen kykenevä maallikko on ratkaisevassa asemassa, sillä ammattiavun saapumisessa kuluu arvokasta aikaa. Maallikkoauttaja voi omalla toiminnallaan parantaa autettavan henkilön selviytymisennustetta merkittävästi. Hälyttämällä nopeasti apua, aloittamalla peruselvytys ja käyttämällä sydäniskuria voidaan jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuudet. Helpoin tapa saada ja ylläpitää osaamistaan on käydä ensiapukoulutus.

Ensiapukurssien KELA-korvattavuus

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Ensiapukurssit kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista, joita ovat muun muassa työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Ensiapukoulutusten KELA-korvaus voi enimmillään olla jopa 60 % kustannuksista.

 • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  • Lakisääteinen työterveyshuolto täyttää vaatimuksen.
 • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
  • Toimintasuunnitelmassa tulee mainita, että henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta.
 • Ensiapukoulutusten osalta kouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus
  • Alertumin kaikilla ensiapukouluttajilla on tämä pätevyys
 • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan.
 • Korvaus ei koske verkkokursseja

Työnantajat tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien tulee hakea korvausta korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Alertumin järjestämät ensiavun lähi- ja webinaarikoulutukset täyttävät KELAn vaatimukset.

Lue lisää KELA:n sivuilta.

Ammattitaitoiset ensiapukouluttajat

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukurssiemme kouluttajat opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Ensiapukurssien väliset eroavaisuudet

Ensiapukursseja on tarjolla eri kestoisia ja koulutuksien sisällöt vaihtelevat keston mukaan. Käytännössä mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin eri aiheita käydään koulutuksessa läpi. Alla olevasta taulukosta voit vertailla eri koulutusten sisältöjä. Koulutuksen nimeä klikkaamalla pääset kyseisen koulutusaiheen sivulle lukemaan lisää.

SPR Hätäensiapukurssi 4tSPR Hätäensiapukurssi 8tSPR Ensiapukurssi EA1SPR Ensiapukurssi EA2
Koulutuksen kesto4 tuntia8 tuntia16 tuntia8 tuntia
ToteutustapaLähi, etä ja verkkoLähi, etäLähi, etäEtä
Avoin koulutus109€149€229€229€
TilauskoulutusPyydä tarjousPyydä tarjousPyydä tarjousPyydä tarjous
Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
Vierasesine hengitysteissä
Sokkitila ja haavat
Onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa auttaminen
Palovammat
Nivelvammat ja murtumat
Ranka- ja kallovammat, pehmytkudos-, rasitus- ja lihasvammat
Loukkaantuneen tutkiminen, suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
Ensiapu ja ehkäisy kylmän ja lämmön aiheuttamissa vammoissa
Henkinen ensiapu

Koulutuksessa käydään läpi jompikumpi aihealue.

Ensiapukortin uusiminen

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukoulutuksessa. Pidä siis huolta, että päivität ensiaputaitojasi ja uusit ensiapukorttisi säännöllisesti ensiapukoulutuksessa.

SPR ensiapupätevyydet on voimassa kolme vuotta. SPR EA1-pätevyyden ja SPR EA2-pätevyyden voit uusia kerran suorittamalla kertauskoulutuksena joko SPR Hätäensiapukurssi 4 t tai SPR Hätäensiapukurssi 8 t, jolloin saat pätevyyden voimaan taas kolmeksi vuodeksi. Pätevyyden voi kerrata kerran suorittamalla kertauskoulutuksen, jonka jälkeen on suoritettava varsinainen koulutus uudelleen.

Mikäli kortti on jo ehtinyt vanhentua, tulee suorittaa koko koulutus uudelleen.

Räätälöidyt ensiapukurssit omalle ryhmälle

Järjestämme räätälöityjä ensiapukursseja asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Alertumilta löydät myös laadukkaat HeartSine Samaritan -sydäniskurit

Ensiapukoulutus uudistuu 1.1.2020 alkaen

Ensiapukoulutus uudistuu 1....

Ensiapukoulutusten järjestämiseen, kehittämiseen ja kouluttajien koulutusjärjestelmään tulee merkittäviä muutoksia. Sosiaali- ja Terveysministeriö sekä Kansaneläkelaitos ovat es...

Lue Uutiset
Koulutuspäällikkö kirjoittaa: Millainen ensiapukurssi kannattaa valita?

Koulutuspäällikkö kirjoitta...

Alertumin asiakaspalvelu vastaa viikoittain asiakkaiden kysymyksiin hätäensiapukurssien sisällöistä. Hätäensiapukurssit ovat kestoltaan yleisimmin neljä tai kahdeksan tuntia. Er...

Lue Blogikirjoitus
Kela korvaa työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia

Kela korvaa työpaikkojen en...

Kela korvaa yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. ”Korvausten hakemi...

Lue Uutiset