Alertumin tarjonnasta löydät yleisimmät ensiapukoulutukset, kuten SPR:n koulutusohjelman mukaiset SPR Hätäensiapukurssi 8 t, SPR Hätäensiapukurssi 4t ja Ensiavun peruskurssi EA1 lisäksi myös Alertumin omat laajat kaksipäiväiset ensiapukoulutukset, suositut kahdeksan tunnin ensiapukoulutukset sekä tiiviit neljän tunnin ensiapukoulutukset. Koulutuksia toteutetaan lähi- ja etäopetuksessa sekä verkkokoulutuksina. Alertumilta löydät myös laadukkaat HeartSine Samaritan sydäniskurit.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan.

Osaava ja auttamiseen kykenevä maallikko on ratkaisevassa asemassa, sillä ammattiavun saapumisessa kuluu arvokasta aikaa. Maallikkoauttaja voi omalla toiminnallaan parantaa autettavan henkilön selviytymisennustetta merkittävästi. Hälyttämällä nopeasti apua, aloittamalla peruselvytys ja käyttämällä sydäniskuria voidaan jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuudet. Helpoin tapa saada ja ylläpitää osaamistaan on käydä ensiapukoulutus.

Ensiapukoulutusten KELA-korvattavuus

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista, joita ovat muun muassa työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Ensiapukoulutusten KELA-korvaus voi enimmillään olla jopa 60 % kustannuksista.

 • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  • Lakisääteinen työterveyshuolto täyttää vaatimuksen.
 • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
  • Toimintasuunnitelmassa tulee mainita, että henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta.
 • Ensiapukoulutusten osalta kouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus
  • Alertumin kaikilla ensiapukouluttajilla on tämä pätevyys
 • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan.
 • Korvaus ei koske verkkokursseja

Työnantajat tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien tulee hakea korvausta korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Alertumin järjestämät ensiavun lähi- ja webinaarikoulutukset täyttävät KELAn vaatimukset.

Lue lisää KELA:n sivuilta.

Ammattitaitoiset kouluttajat

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Ensiapukoulutusten väliset erot

Ensiapukoulutuksia on tarjolla eri kestoisia ja koulutuksien sisällöt vaihtelevat keston mukaan. Käytännössä mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin eri aiheita käydään koulutuksessa läpi. Alla olevasta taulukosta voit vertailla eri koulutusten sisältöjä. Koulutuksen nimeä klikkaamalla pääset kyseisen koulutusaiheen sivulle lukemaan lisää.

SPR Hätäensiapukurssi 4tSPR Hätäensiapukurssi 8tSPR Ensiavun peruskurssi EA1Syventävä ensiapukoulutus 16h
Koulutuksen kesto4 tuntia8 tuntia16 tuntia16 tuntia
ToteutustapaLähi, etä ja verkkoLähi, etäLähi, etäLähi
Avoin koulutus109€129€229€
TilauskoulutusPyydä tarjousPyydä tarjousPyydä tarjousPyydä tarjous
Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
Vierasesine hengitysteissä
Sokkitila ja haavat
Onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa auttaminen
Palovammat
Nivelvammat ja murtumat
Ranka- ja kallovammat, pehmytkudos-, rasitus- ja lihasvammat
Loukkaantuneen tutkiminen, suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
Ensiapu ja ehkäisy kylmän ja lämmön aiheuttamissa vammoissa

Koulutuksessa käydään läpi jompikumpi aihealue.

Ensiapukortin päivittäminen

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukoulutuksessa. Pidä siis huolta, että päivität ensiaputaitojasi säännöllisesti ensiapukoulutuksessa.

Alertumin koulutuksissa voit päivittää ensiapukortin 16h lyhyemmällä koulutuksella. Jotta Ensiapukortti 16h:n pätevyyden päivitys voidaan tehdä lyhyemmässä koulutuksessa (4h tai 8h), tulee koulutukseen ottaa mukaan voimassa oleva ensiapukortti 16 h tai EA1-kortti. Päivityksen myötä saat Alertumin myöntämän Ensiapukortti 16h:n EA1-kortin tilalle. Mikäli osallistut ensiapukoulutukseen, jonka kesto on 16h, et tarvitse vanhaa korttia mukaan.

Huomioithan ensiapupätevyyden 16h ja EA1-pätevyyden päivityksen ehdot. Pätevyyden voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksessa. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa 16 tunnin mittainen ensiapukoulutus, jotta 16 tunnin koulutuksen pätevyys pysyy voimassa.

Alertumilta löydät myös laadukkaat HeartSine Samaritan -sydäniskurit

Ensiapukoulutus uudistuu 1.1.2020 alkaen

Ensiapukoulutus uudistuu 1....

Ensiapukoulutusten järjestämiseen, kehittämiseen ja kouluttajien koulutusjärjestelmään tulee merkittäviä muutoksia. Sosiaali- ja Terveysministeriö sekä Kansaneläkelaitos ovat es...

Lue Uutiset
Koulutuspäällikkö kirjoittaa: Millainen ensiapukurssi kannattaa valita?

Koulutuspäällikkö kirjoitta...

Alertumin asiakaspalvelu vastaa viikoittain asiakkaiden kysymyksiin hätäensiapukurssien sisällöistä. Hätäensiapukurssit ovat kestoltaan yleisimmin neljä tai kahdeksan tuntia. Er...

Lue Blogikirjoitus
Kela korvaa yrittäjälle ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia

Kela korvaa yrittäjälle ens...

Kela korvaa yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.  ”Korvausten hakeminen kou...

Lue Uutiset