Meiltä saat yleisimmät ensiapukurssit, kuten ensiavun peruskurssit ja hätäensiapukurssit.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan. Helpoin tapa saada ja ylläpitää osaamistaan on käydä ensiapukurssi.

Ensiapukorttien voimassaolo

Ensiavun peruskurssin (EA1) voi päivittää yhden kerran, joko neljän tai kahdeksan tunnin hätäensiapukurssilla. Alertum järjestää hätäensiapukoulutuksia säännöllisesti useilla paikkakunnilla. Kun lyhyt ensiapukurssi on kertaalleen käyty, tulee suorittaa uudestaan pitkä koulutus eli ensiavun peruskussi.

Ensiapukurssit päivitetään kolmen vuoden välein

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukurssilla. Ensiaputodistuksiin ja kortteihin kirjoitetaan se päivämäärä, mihin asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukursseja ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin tai todistukseen on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi), että voi osallistua mukaan koulutukseen, jossa voi oman ensiapupätevyytensä uusia. Pidä siis huolta, että ensiapukurssit päivitetään säännöllisesti.

Ensiapukurssien väliset erot

Ensiapukursseja on eri kestoisia ja koulutuksien sisällöt vaihtelevat. Taulukosta voit vertailla eri kurssien sisältöjä. Koulutuksen nimeä klikkaamalla pääset kyseisen kurssiaiheen sivulle.