Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ensiavusta sekä ensiaputaitojen kertaajille. Jos osallistujalla on ennestään EA1 -pätevyys, sen voi uusia neljän tunnin hätäensiapukoulutuksessa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Hätäensiavun koulutus on saatavana myös kahdeksan (8) tunnin laajempana kurssina Hätäensiapukoulutus 8 tuntia.

Koulutuksissa painotetaan erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Neljän tunnin ensiapukoulutuksessa muun muassa opit kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Koulutuksissa harjoitellaan myös sydäniskurin käyttöä.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

EMME PERU lupaus

Tietoa ensiapukoulutuksesta (4h)

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Koulutuksen hinta
89 € + alv. Hintaan sisältyy kahvitus ja hätäensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyyden voimassaolo
Hätäensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ensiapukoulutuksen (4h) sisältö

    Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa

  • tajuttoman ensiapu
  • elvytystilanne
  • suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen
  • sokin tunnistaminen ja sokin syvenemisen estäminen

Ensiapukortin päivittäminen

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukoulutuksessa. Ensiaputodistuksiin ja kortteihin kirjoitetaan se päivämäärä, mihin asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukoulutuksia ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi) ja pätevyyden saa siitä huolimatta päivitettyä. Pidä siis huolta, että päivität ensiaputaitojasi säännöllisesti ensiapukoulutuksessa.

Ensiavun peruskoulutuksen (EA1) voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin hätäensiapukoulutuksessa. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiavun peruskoulutus, jotta EA1 -pätevyys pysyy voimassa.

Löydä ensiapukoulutus omalta paikkakunnaltasi

Koulutamme valtakunnallisesti 32 eri paikkakunnalla. Helpoiten löydät ensiapukoulutukset koulutushausta.

Ensiapukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous