Neljän tunnin ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ensiavusta sekä ensiaputaitojen kertaajille. Ensiapukoulutus on saatavana myös kahdeksan (8) tunnin laajempana kurssina Ensiapukoulutus 8h.

Ensiapukoulutuksissa painotetaan erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Neljän tunnin ensiapukoulutuksessa muun muassa opit kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Koulutuksissa harjoitellaan myös sydäniskurin käyttöä.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

EMME PERU lupaus

Tietoa ensiapukoulutuksesta (4h)

Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Koulutuksen hinta
89 € + alv. Hintaan sisältyy ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä lähikoulutuksessa kahvitus.
Pätevyyden voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ensiapukoulutuksen (4h) sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa

  • tajuttoman ensiapu
  • elvytystilanne
  • suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen
  • sokin tunnistaminen ja sokin syvenemisen estäminen

Ensiapukortin päivittäminen

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukoulutuksessa. Ennen vuotta 2020 myönnettyihin SPR:n ensiapukortteihn kirjoitettiin päivämäärä, johon asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukoulutuksia ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi) ja pätevyyden saa siitä huolimatta päivitettyä. Pidä siis huolta, että päivität ensiaputaitojasi säännöllisesti ensiapukoulutuksessa. Vuodesta 2020 eteenpäin Alertumin ensiapukortit ovat voimassa kortissa mainitun kuukauden viimeiseen päivään asti, eikä enää hyväksytä joustoa kortin vanhentumisen suhteen.

Ensiapukoulutuksen 16h voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiapukoulutus 16h, jotta Ensiapukortti 16h -pätevyys pysyy voimassa.

Ensiapukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous