Ensiavun syventävä kurssi 8h syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita opetellaan Ensiavun peruskurssi 16h:ssa. Uusina asioina kurssilla tulee muun muassa vammapotilaan tutkiminen ja hoito sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista. Kurssille voi osallistua, mikäli osallistujalla on voimassaoleva Ensiavun peruskurssi 16h -pätevyys. Ensiavun syventävä kurssi 8h soveltuu myös kertauskertauskoulutuksena Ensiavun peruskurssi 16h:lle.

Kurssia järjestetään tällä hetkellä vain tilauksesta asiakkaillemme.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Tietoa ensiavun syventävästä kurssista 8h

Kurssin kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Kurssin hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Syventävä ensiapupätevyys on voimassa kolme (3) vuotta. Ennakkovaatimuksena osallistumiselle on Ensiavun peruskurssi 16 h pätevyys.
Koulutus omalle ryhmälle
Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Ensiavun syventävä kurssi 8h sisältö

Kurssilla käydään Ensiavun peruskurssi 16h syvällisemmin läpi esimerkiksi hätäensiapua tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

 • Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
 • Ensiavun taktiikka ja tapahtumatiedot
 • Tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen ja mahdollinen hätäsiirto
 • Rankavammat, murtumat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Ensiapuasennot
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Hukkuneen elvytys
 • Sisältää myös osion henkisestä ensiavusta

Lue lisää siitä mitä ensiapukurssilla tehdään ja kuinka valitset kursseista oikean.

Ensiapukurssi omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukursseja asiakkaidemme omille ryhmille. Kurssin sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Kurssi toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Kurssi voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous