Sähkötyöturvallisuudesta on huolehdittava aina, kun työstä voi aiheutua sähköiskun tai valokaaren vaara. Huolellinen suunnitteleminen ja turvalliset työskentelymenetelmät auttavat luomaan vaarattoman työympäristön. Sähkötyöturvallisuus koskettaa erityisesti sähköalan ammattihenkilöitä, jotka päivittäin työskentelevät ja valvovat toimintaa jännitteisissä laitteistoissa tai niiden läheisyydessä.

Alertumin sähkötyöturvallisuuskoulutukset ovat vaatimusten mukaisia

Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille on annettava sähkötyöturvallisuuskoulutusta. Tämä käsittää myös työnjohdon sekä käyttö- ja asiantuntijatehtäviä tekevät työntekijät. Myös esimerkiksi sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin osallistuvilla on oltava standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus ajoneuvomallikohtaisen koulutuksen lisäksi.

Kaikki Alertumin tarjoamat sähkötyöturvallisuuskoulutukset ovat vaatimusten mukaisia, eli ne täyttävät sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ ja sen nojalla noudatettavan standardin SFS 6002:2015 liitteen X.9 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Tarjoamme sekä lähiopetuksena että webinaarikoulutuksina sähkötyöturvallisuuskoulutusta SFS 6002 sekä suurjännitelaitteistoissa työskenteleville verkostopuolen työntekijöille SÄTKY-koulutusta. Teollisuudessa ja voimalaitoksilla työskenteleville suosittelemme TeollisuusSÄTKY-koulutusta. Lisäksi järjestämme tilauksesta organisaatioille jännitetyökoulutusta, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemään jännitetöitä alle 1000 voltin järjestelmissä.

Sähkötöihin osallistuvalla tulee olla ensiapuosaaminen kunnossa

Nykyisten vaatimusten mukaisesti kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattilaisille ja näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on annettava ensiapukoulutus, ja siitä saatuja ensiaputaitoja on ylläpidettävä säännöllisesti enintään kolmen vuoden välein. Ensiaputaitovaatimus koskee myös työnjohtoa.

Alertumin tarjonnasta löydät sähkötyön hätäensiapukurssin verkkototeutuksena, jonka voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Koulutus on kohdennettu kaikille sähkön kanssa työskenteleville henkilöille. Koulutuksessa painotetaan asioita ja tilanteita, mitä sähkön parissa työskentelevien tulee tietää ja ottaa huomioon ensiaputilanteissa.

Ensiapukurssin tulee sisältää ainakin palovammoihin, ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittamisen. Alertumin koulutuksista kahdeksan tunnin hätäensiapukurssi sekä pidemmät 16 tunnin Ensiavun peruskurssin sekä syventävä ensiapukurssi 8h sisältävät nämä aihealueet aina. Kysy myös tarjous räätälöidystä sähköensiapukoulutuksesta!

Ammattitaitoiset kouluttajat – käytännön kokemus hoitotyöstä

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.