Sähkötyöturvallisuus on sähkötöiden parissa työskentelevien ensimmäisiä huomioitavia asioita. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 pohjautuu sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002 ja se soveltuu sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille ja työnjohdolle, joille sähkötyöturvallisuuskortti on pakollinen.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille. Koulutuksen suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardin, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt, jonka myötä ansaitsee sähkötyöturvallisuuskortin.

Tietoa SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustavat
Lähiopetus ja webinaari, tarjonnassa myös verkkokoulutus
Kurssihinta
329 € + alv. Koulutuksessa saat käyttöösi materiaalin. Lisäksi voit halutessasi tilata muovisen kortin hintaan 10€ + alv 24%
SFS 6002 voimassaolo
Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1690 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 30 € + alv / osallistuja. Lue lisää sivun alareunasta.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sisältö

Sähkötyöturvallisuuskoulutus täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ ja sen nojalla noudatettavan standardin SFS 6002 :2015 liitteen X.9 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardi sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

 • Sähkön vaarat
 • Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja henkilöiden vastuut
 • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet
 • Työskentely jännitteettömänä
 • Lähityöt ja jännitetyöt
 • Käyttötyöt sekä opastaminen
 • Tentti

Koulutuksessa jaetaan materiaali, joka selventää yleisen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 standardin vaatimuksia.

Koulutuksen päätteeksi suoritetaan sähkötyöturvallisuuskorttikoe, jonka läpipääsy on edellytyksenä sähkötyöturvallisuuskortin myöntämiselle.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutuksen kohderyhmä

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, joiden työhön sisältyy sähkön läsnäolosta johtuvia vaaroja.

Esimerkkejä koulutukseen osallistuvien henkilöiden tehtävistä

 • työnjohdon tehtävät
 • käyttötoiminnan tehtävät
 • suunnittelutehtävät
 • opetustehtävät
 • muut asiantuntijatehtävät

Lue myös: Sähkötyöturvallisuus- ja SÄTKY-koulutus – miten ne eroavat?

Sähkötyöturvallisuuskortin uusiminen

Koulutuksesta myönnettävä Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 voimassaoloaika on viisi vuotta. Kortti uusitaan suorittamalla kahdeksan tunnin mittainen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään viisi vuotta voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti. Mikäli valitset ilmoittautumisessa muovisen kortin se postitetaan 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittanut saa itselleen pdf-todistukset tilauksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskorttisi on kadonnut, ja olet suorittanut koulutuksen Alertumilla, voit tilata uuden kortin asiakaspalvelustamme. Uudesta kortista hukanneen tilalle veloitetaan 15 euroa + alv.

Sähkötyöturvallisuuskortit omalle ryhmälle

Järjestämme sähkötyöturvallisuuskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Sähkötyöturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Sähkötyöturvallisuuskorttien hinta omalle ryhmälle on alkaen 1690 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 30 € + alv / osallistuja. Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous