Jopa yksinkertaiset ensiaputaidot voivat pelastaa elämän niin kotona kuin työpaikalla. Mahdollisen vamman suuruuden tai elvytyksen onnistumisen ratkaisevat aika ja taito. Jos esimerkiksi painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio käynnistyvät 3–5 minuutissa, autettavan mahdollisuus selviytyä jopa kolminkertaistuu.

Käytännönläheinen ensiapukoulutus

Tarjoamme kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksen, jonka aikana opit ennakoimaan vaaranpaikkoja ja toimimaan oikein kriittisten minuuttien aikana. Koulutuksia toteutetaan kolmella eri tavalla: lähikoulutuksina, webinaari eli etäkoulutuksina ja verkkokoulutuksina. Koulutuksissa painotamme erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Myös etä- ja verkkokoulutuksiin sisältyy harjoittelua. Lue lisää siitä mitä ensiapukurssilla tehdään ja kuinka valitset kursseista oikean.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ensiavusta sekä ensiaputaitojen kertaajille.

Räätälöidyt koulutukset yrityksille

Koska jokainen työpaikka on erilainen, suunnittelemme ensiapukoulutuksen sisällön vastaamaan sinun yrityksesi toimialaa sekä työpaikan olosuhteita ja tapaturmariskejä.

Koulutus järjestetään sinulle sopivana ajankohtana missä päin Suomea tahansa. Paikkana voi toimia joko työpaikkasi oma tila tai jokin Alertumin koulutuspaikoista. Koulutamme myös ulkomailla. Kouluttajamme opastavat yritystäsi myös sydäniskurin hankinnassa.

Pyydä koulutustarjous

 

Tietoa ensiapukoulutuksesta (8h)

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari ja verkkokoulutus
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Ammattipätevyys
Webinaari- ja lähikoulutuksina toteutetuista Ensiapukoulutus 8h:sta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä.
Pätevyyden voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ensiapukoulutuksen (8h) sisältö

  • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Erilaiset haavat
  • Tavallisimmat sairauskohtaukset
  • Palovammat

Ensiapukoulutus on saatavana myös suppeampana neljän tunnin koulutuksena: Ensiapukoulutus 4 h.

Ensiapukoulutus osana kuljettajan ammattipätevyyttä

Osa kaikille avoimista lähi-ja etäkoulutuksina toteutettavista kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksista soveltuu osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ensiapukoulutuksesta myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi vuotta.

Lue lisää

Ensiapukortin päivittäminen

On suositeltavaa, että ensiaputaitoja kerrataan ensiapukoulutuksessa kolmen vuoden välein. Huomioithan, että ennen vuotta 2020 myönnettyihin SPR:n ensiapukortteihin kirjoitettiin päivämäärä, johon asti pätevyys on voimassa. Näissä tapauksissa ensiaputaidot on kerrattava noin kuukauden sisällä annetusta päivämäärästä, jotta saat päivitettyä ensiapukorttisi. Alertumin myöntämät ensiapukortit ovat voimassa kortissa mainitun kuukauden viimeiseen päivään asti, eikä enää hyväksytä joustoa kortin vanhentumisen suhteen.

Ensiapukortti 16h voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksessa. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiapukoulutus 16h, jotta Ensiapukortti 16h -pätevyys pysyy voimassa.

Kysy lisää

Yrityskohtainen ensiapukoulutus

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous