Hae Kelalta korvausta ensiapuvalmiuden ylläpitoon

Kirjoitimme vuosi sitten artikkelin, jossa kerroimme, että Kela korvaa työnantajalle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Vuoden aikana artikkelia on luettua tuhansia kertoja, joten päätimme tarkentaa sitä ja laittaa mukaan myös toimenpideohjeet.

Ensiapukoulutettavien ja tarvittavien ensiapuvälineiden määrään vaikuttavat työolosuhteet ja työjärjestelyt sekä työn tapaturmariskit

Korvaamisen edellytyksenä on, että työpaikan työterveyshuollosta vastaava ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai terveydenhoitaja) on työpaikkaselvityksen perusteella katsonut ensiapukoulutuksen ja ensiapuvalmiuteen liittyvät hankinnat tarpeellisiksi ja todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Korvaukseen oikeuttavia koulutuksia ovat ensiavun peruskurssi eli EA1, hätäensiapukurssit sekä työpaikkojen kertauskurssit. Näiden lisäksi korvaukseen oikeuttavia koulutukseen liittyviä kustannuksia ovat mm. koulutustiloista mahdollisesti maksettava vuokra ja koulutukseen osallistuvien henkilöiden matkakustannukset. Ensihoitovälineistön ja -tarvikkeiden kustannuksia, esim. defibrillaattoria eli sydäniskuria, ei korvata työterveyshuoltona.

Näin haet Kelalta korvausta ensiapuvalmiuden ylläpidosta:

  1. Tee yhdessä työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvitys ja kirjoittakaa toimintasuunnitelma. Varmista, että ensiapukoulutus ja ensiaputarvikkeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan.
  2. Kouluta henkilöstösi joko avoimissa tai yrityskohtaisissa ensiapukoulutuksissa terveydenhuollon ammattihenkilön toimiessa kouluttajana. Voit ilmoittaa osallistujia avoimiin koulutuksiin tai pyytää tarjouksen omasta ensiapukurssista ryhmälle. Kouluttajina Alertumin koulutuksissa työskentelee SPR:n hyväksymiä ETK-kouluttajia, joten työterveyshuollon vaatimus koulutuksen kurssisisällöstä ja opetusmenetelmistä täyttyy varmasti.
  3. Säilytä kuitit tai tilaa koulutusorganisaatiolta raportti koko vuoden ensiapukursseista. Alertumilta on mahdollista tilata raportti kaikista yrityksen ensiapukoulutuksista, jos yrityksen henkilöstöä on käynyt Alertumin ensiapukursseilla. Voit tilata raportin asiakaspalvelusta arkisin klo 7-16 välisenä aikana numerosta 010 320 5772 tai voit olla yhteydessä sähköpostitse koulutus@alertum.fi.
  4. Täytä korvaushakemus samalla kun haet korvausta muistakin työterveyshuollon kustannuksista.
    Työnantaja hakee työterveyshuollon korvausta ensiaputarvikkeista ja ensiapukoulutuksesta samalla, kun muistakin työterveyshuollon kustannuksista. Ensiapukustannukset ilmoitetaan hakemuslomakkeella SV 98a TTH korvausluokassa I > Muut voimavarat > Muut käyttökustannukset. Lomakkeen lisätietoja -kohdassa eritellään kustannukset tarkemmin.
  5. Tee tämä joka vuosi tilikauden päättymisen jälkeen.