Alertumilta saat kaikki paloturvallisuuteen liittyvät koulutukset.

Paloilmoittimen hoitajakoulutukset toteutamme yhteistyössä paloilmoitinliike Paratec Oy:n kanssa Espoon Koskelossa. Paratecin koulutustilat mahdollistavat todenmukaisen toimintaympäristön harjoitusten toteuttamiselle ja koulutus sisältääkin runsaasti erilaisia käytännön harjoitteita.

Paloturvallisuuskoulutuksessa varmistetaan henkilökunnan oikea toiminta tulipaloissa tai muissa kiireellistä poistumista edellyttävissä vaaratilanteissa.

Alkusammutuskoulutuksessa opitaan ehkäisemään ja vähentämään tulipalon aiheuttamia vahinkoja merkittävästi. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön sammutusharjoituksista.

Poistumisharjoituksen tavoitteena on opettaa oikeat menetelmät hätäpoistumiseen siten, että se tapahtuu turvallisesti ja nopeasti. Harjoitus tehdään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Voimme myös laatia tai päivittää ohjeistukset poistumistilanteisiin.