Alertumilta saat kaikki paloturvallisuuteen liittyvät koulutukset.

Paloilmoittimen hoitajakoulutukset toteutamme yhteistyössä paloilmoitinliike Paratec Oy:n kanssa Espoon Koskelossa. Paratecin koulutustilat mahdollistavat todenmukaisen toimintaympäristön harjoitusten toteuttamiselle ja koulutus sisältääkin runsaasti erilaisia käytännön harjoitteita.

Paloturvallisuuskoulutuksessa varmistetaan henkilökunnan oikea toiminta tulipaloissa tai muissa kiireellistä poistumista edellyttävissä vaaratilanteissa.

Alkusammutuskoulutuksessa opitaan ehkäisemään ja vähentämään tulipalon aiheuttamia vahinkoja merkittävästi. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön sammutusharjoituksista.

Tulityökorttikoulutus opettaa välttämään vaaratilanteita ja onnettomuuksia tulen kanssa työskenneltäessä. Tulityökortin saatuaan koulutuksen osallistuja on oppinut huomioimaan riskejä ja tulemaan entistä tietoisemmaksi työturvallisuudesta, sekä tietää miten vahingoilta voidaan välttyä. Tulitöistä johtuvien suurpalojen määrä on laskenut tulityökoulutusjärjestelmän olemassaolon aikana noin 40 prosentista alle viiteen prosenttiin kaikista suurpaloista. Suomesa tulityöpätevyyden hankkii ensimmäisen kerran tai uusii vuosittain noin 70 000 henkilöä.