Paloturvallisuuskoulutus soveltuu hyvin erilaisten yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle tai vaikka turvallisuusorganisaatiolle. Koulutus on ollut suosittu esimerkiksi liikekiinteistöjen, hoivakotien ja pk-yritysten henkilökunnalle. Paloturvallisuuskoulutus järjestetään asiakkaan tiloissa, aidossa työympäristössä.

Tietoa paloturvallisuuskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
2-4 tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä. Taitoja on hyvä kerrata muutaman vuoden välein.

Koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeeseen

Koulutusmateriaali on täysin räätälöitävissä vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tutustumme mielellämme kohteeseen etukäteen käymällä paikan päällä.

Koulutuksessa käsitellään luentona olennaisia asioita palo- ja poistumisturvallisuudesta, jotka liittyvät osallistujien työympäristöön. Koulutusmateriaali laaditaan hyväksikäyttäen jo olemassa olevia turvallisuusdokumentteja.

Teoriaosuuden jälkeen osallistujien kanssa suoritetaan turvallisuuskävely, jossa tarkastellaan omaa työympäristöä turvallisuuden näkökulmasta. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös käytännön harjoittelua esimerkiksi alkusammutusharjoituksen tai evakuointiharjoituksen muodossa.

  • alkusammutusharjoitus: käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä harjoitellaan käytännössä ulkotiloissa
  • evakuointiharjoitus: henkilökunta harjoittelee vaakasuuntaista evakuointia sisätiloissa sekä pelastuslakanan/-patjan käyttö

Paloturvallisuuskoulutus sopii myös valmennustilaisuudeksi ennen poistumisharjoitusta.

Koulutuksen tavoite

Tarkoituksena muodostaa keskustelua osallistujien kesken oman työpaikan turvallisuusasioista.  Koulutuksen aikana henkilökunta oppii tuntemaan oman työympäristönsä riskitekijöitä, miten onnettomuuksia pystyy omalla toiminnalla ehkäisemään sekä toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa.

Koulutusta voidaan käyttää myös kohteen pelastussuunnitelman perehdyttämiseen.

Paloturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme paloturvallisuuskoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana asiakkaan tiloissa.

Huomioithan, että mikäli koulutukseen sisällytetään käytännön harjoitteluna alkusammutusharjoituksia, tulee harjoittelu pitää ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m.