Paloturvallisuuskoulutus järjestetään asiakkaan tiloissa, aidossa työympäristössä.

Se soveltuu hyvin erilaisten yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle tai vaikkapa turvallisuusorganisaatiolle. Koulutus on ollut suosittu esimerkiksi liikekiinteistöjen, hoivakotien ja pk-yritysten henkilökunnalle..

Koulutuksessa käsitellään luentona olennaisia asioita palo- ja poistumisturvallisuudesta, jotka liittyvät osallistujien työympäristöön.

Koulutusmateriaali laaditaan hyväksikäyttäen jo olemassa olevia turvallisuusdokumentteja. Tutustumme myös mielellämme kohteeseen etukäteen käymällä paikan päällä. Luennon jälkeen osallistujien kanssa suoritetaan turvallisuuskävely, jossa tarkastellaan omaa työympäristöä turvallisuuden näkökulmasta. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös käytännön harjoittelua esimerkiksi alkusammutusharjoituksen tai evakuointiharjoituksen muodossa.

  • alkusammutusharjoitus: käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä harjoitellaan käytännössä ulkotiloissa
  • evakuointiharjoitus hoivakodeille: henkilökunta harjoittelee vaakasuuntaista evakuointia sisätiloissa sekä pelastuslakanan/-patjan käyttöä
  • poistumisharjoitus: paloturvallisuuskoulutus sopii myös valmennustilaisuudeksi ennen poistumisharjoitusta

Henkilökunta oppii tuntemaan oman työympäristönsä riskitekijöitä, miten onnettomuuksia pystyy omalla toiminnalla ehkäisemään sekä toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. Koulutuksen kesto on noin 2-4 tuntia ja koulutukseen otetaan kerralla noin 10-15 henkilöä.

  • Koulutusta voidaan käyttää kohteen pelastussuunnitelman perehdyttämiseen
  • Tarkoituksena muodostaa keskustelua osallistujien kesken oman työpaikan turvallisuusasioista
  • Koulutusmateriaali on täysin räätälöitävissä vastaamaan asiakkaan tarpeita
Pyydä koulutustarjous