Paloturvallisuuskoulutus on toimialariippumaton, soveltuen hyvin erilaisten yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle. Suosittelemme paloturvallisuuden koulutusta erityisesti työsuojelu- ja turvallisuusorganisaatioon kuuluville. Paloturvallisuuskoulutuksesta saa välineitä, jolla oman työympäristön riskitekijöitä pystyy huomioimaan ja oppii valvomaan työympäristön palo- ja poistumisturvallisuutta.

Tietoa paloturvallisuuskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
3 tuntia
Toteutustavat
Webinaari
Järjestämme yrityksille luokkahuonekoulutuksia hintaan 990 €/ryhmä, pyydä tarjous.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä. Taitoja on hyvä kerrata muutaman vuoden välein.

Paloturvallisuuskoulutuksen sisältö ja tavoite

Paloturvallisuuden koulutuksessa käsitellään keskeisiä asioita palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä käydään kouluttajan johdolla keskustelua aiheesta ryhmän kesken. Koulutuksessa jaetaan hyviä käytänteitä ja käytännönläheisiä vinkkejä palo- ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Koulutuksen aikana osallistujat oppivat tuntemaan paloturvallisuuteen liittyviä määräyksiä, ymmärtämään työympäristönsä riskitekijöitä sekä miten ennalta ehkäistä onnettomuuksia työpaikalla.

Käsiteltäviä aiheita:

  • Palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet
  • Pelastussuunnitelma – mikä ja miksi?
  • Turvallinen työpaikka – riskit ja niiden hallinta
  • Varautuminen ja toiminta onnettomuustilanteessa

Paloturvallisuuskoulutuksen tavoitteena itsenäinen kyky valvoa palo- ja poistumisturvallisuutta

Koulutuksen aikana osallistujat oppivat tunnistamaan oman työympäristön riskitekijöitä, miten onnettomuuksia pystyy omalla toiminnalla ehkäisemään sekä toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. Tavoitteena on, että osallistuja kykenee koulutuksen jälkeen itsenäisesti valvomaan työpaikan palo- ja poistumisturvallisuutta.

Paloturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme paloturvallisuuskoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja onnettomuusriskit. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan haluamana ajankohtana asiakkaan tiloissa, aidossa työympäristössä.

Paloturvallisuuden koulutus sisältää luennon. Lisäksi tehdään yhdessä kouluttajan kanssa turvallisuuskävely toimitiloissa, jossa tutustutaan palo- ja poistumisturvallisuuden kannalta keskisiin asioihin käytännössä. Työpaikan pelastussuunnitelman voidaan perehdyttää henkilöstölle osana koulutusta. Koulutusmateriaali voidaan kohdentaa asiakkaan tarpeisiin. Ryhmäkoulutuksen hinta on 990 €/ryhmä.

Paloturvallisuuskoulutukseen voidaan yhdistää alkusammutuskoulutus AS1, jolloin osallistujat pääsevät harjoittelemaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä käytännössä. Huomioithan, että mikäli koulutukseen sisällytetään alkusammutusharjoituksia, tulee harjoitteluun varata ulkoalueelta noin 5 × 10 metriä avointa tilaa. Alkusammutuskoulutuksen yhdistäminen paloturvallisuuskoulutukseen pidentää koulutuksen keston noin 4 tuntiin. Tällöin koulutuksen hinta on 990 € /ryhmä + 390 €/ryhmän alkusammutusharjoitus + 10 €/henkilö kalustokulut.

Pyydä meiltä tarjous paloturvallisuuskoulutuksesta ja olemme sinuun yhteydessä seuraavana arkipäivänä.

Pyydä koulutustarjous