Alertumin työsuojelukoulutukset antavat eväät työpaikan työsuojelun kehittämiseen antaen tarvittavat tietotaidot niin henkilöstölle kuin myös työyhteisön turvallisuuden tavoitteelliselle kehittämiselle. Alertum toteuttaa työsuojelukoulutukset yhteistyössä Ahertavan kanssa.

Meiltä saat laaja-alaisen työsuojelukoulutuksen toimialastasi riippumatta, toimit sitten johtajana, lähiesimiehenä, työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluasiamiehenä tai vaikkapa valveutuneena työntekijänä. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus huolehtia omasta ja työyhteisön turvallisuudesta.  

Ammattilaiset kouluttajina

Työsuojelukouluttajamme ovat turvallisuuden, työsuojelun ja riskienhallinnan ammattilaisia, joiden kokemus niin käytännön turvallisuusjohdon tehtävistä kuin myös turvallisuusalan kouluttajana on hyvin kattava. Tämä mahdollistaa erinomaisten koulutusten lisäksi sen, että jokaisessa koulutuksessa voidaan hyvin ottaa huomioon myös koulutettavan ryhmän erityistarpeita ja toimialoja. Käytännön esimerkein ja harjoittein helpotetaan opittujen asioiden ja toimenpiteiden jalkauttamista omaan työyhteisöön. 

Kohdennetut koulutukset työsuojelun ammattilaisille

Työsuojelun peruskoulutuksessa tutustut työsuojelutoiminnan tavoitteisiin, vastuisiin ja yhteistoimintaan työpaikalla ja työsuojelun eri sidosryhmien kanssa. Perehdyt myös työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin suunnittelun kuin myös käytännön esimerkkien avulla. Koulutuksessa opittuja asioita pystyt hyödyntämään myöhemmin työelämässä työsuojelutyön tukena. 

Työsuojelun jatkokoulutuksessa työsuojelupäälliköille keskitytään työsuojelupäällikön tietotaidon ja tarvittavan osaamisen kehittämiseen työpaikan työsuojelun asiantuntijana sekä työsuojelutoiminnan johtamisessa ja kehittämisessäKeskeisten työsuojelumenettelyjen lisäksi keskitytään muun muassa riskien arviointiin, vaarallisten töiden johtamiseen, työvälineiden turvallisuuteen, työtapaturmien analysointiin sekä työkyvyn ylläpitämiseen. Koulutuksessa perehdytään myös tehokkaaseen yhteistyöhön työsuojelun sidosryhmien kanssa. 

Työsuojelun jatkokoulutuksessa työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille perehdytetään työsuojelun tehtäviin, roolituksiin ja työsuojelun järjestäytymiseen työyhteisössä sekä yhteisellä työpaikalla. Koulutuksessa syvennytään myös työn vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin, kuormitustekijöihin, laitteiden käyttöturvallisuuteen sekä erilaisiin henkilösuojaimiin. Koulutuksessa perehdytään myös työsuojelutoimintaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

ISO 45001 -standardin vaatimukset -koulutuksessa perehdytään OHSAS-järjestelmästä siirtymiseen ISO -järjestelmään. Koulutuksessa käsitellään muun muassa keskeiset uudistukset, dokumentoinnin vaatimukset sekä käytännön vaatimukset ja toimenpiteet.  

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Toteutamme yrityksille kohdennetun kaksi (2) päiväisen työsuojelukoulutuksen, jossa huomioidaan toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva työote. Osallistujat tekevät koulutuksen aikana harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus toteutetaan toivottuna ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen. Jätä tarjouspyyntö täällä.