Työsuojelukoulutukset osaamistarpeen mukaan

Alertumin toimialariippumattomat työsuojelukoulutukset antavat erinomaiset tietotaidot kaikenlaisissa organisaatioissa toimiville työsuojeluvastaaville sekä sellaisiksi aikoville.

Toimitpa sitten johtajana, lähiesimiehenä, työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojeluasiamiehenä, meiltä löydät osaamistarpeeseesi räätälöityä työsuojelukoulutusta, jonka sisällöstä vastaavat Suomen ykkösosaajat. Lisäksi koulutuspolkumme on suunniteltu niin, että tarjolla on kattavaa perustietoa, joka sopii kaikille työsuojeluasioiden kanssa toimiville sekä syvempää jatkokoulutusta vaativampiin työsuojelutehtäviin.

Alertumin työsuojelukoulutukset toteutetaan yhteistyössä Ahertavan kanssa.

Työsuojelun peruskoulutus

Työsuojelun peruskoulutus on tarkoitettu laajasti esimiehille ja työntekijöille, joiden vastuulla on työnteon turvallinen järjestäminen, työn suunnittelu tai valvominen. Peruskoulutus toimii myös työsuojelupäälliköiden, -valtuutettujen ja -asiamiesten osaamisen vankkana perustana.
Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojelupäällikön koulutus

Koulutuksessa keskitytään tietotaitoihin, joita työsuojelupäällikkö tarvitsee arkityössään sekä työsuojelutoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Koulutus antaa työsuojelupäällikölle hyvät eväät oman asiantuntijuuden hyödyntämiseen sekä laadukkaiden työsuojelukäytäntöjen rakentamiseen.
Lue lisää koulutuksesta >>

Työsuojeluvaltuutetun / työsuojeluasiamiehen koulutus

Koulutuksessa perehdytään mm. työsuojelun tehtäviin, roolituksiin ja työsuojelun järjestäytymiseen työyhteisössä. Koulutus valmistaa työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet tilanteisiin, joissa toimitaan työntekijöiden edustajana ja kannetaan vastuu oman yksikön, osaston tai ammattiryhmän työsuojeluasioista.
Lue lisää koulutuksesta >>

ISO 45001 -standardin vaatimukset

ISO 45001 -standardin vaatimukset -koulutuksessa perehdytään OHSAS-järjestelmästä ISO-järjestelmään siirtymiseen. Koulutuksessa käsitellään muun muassa keskeiset uudistukset, dokumentoinnin vaatimukset sekä käytännön vaatimukset ja toimenpiteet.
Lue lisää koulutuksesta >>

Ammattilaiset kouluttajina

Työsuojelukouluttajamme ovat turvallisuuden, työsuojelun ja riskienhallinnan ammattilaisia, joiden kokemus niin käytännön turvallisuusjohdon tehtävistä kuin myös turvallisuusalan kouluttajana on hyvin kattava. Tämä mahdollistaa erinomaisten koulutusten lisäksi sen, että jokaisessa koulutuksessa voidaan hyvin ottaa huomioon myös koulutettavan ryhmän erityistarpeita ja toimialoja. Käytännön esimerkein ja harjoittein helpotetaan opittujen asioiden ja toimenpiteiden jalkauttamista omaan työyhteisöön.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous tästä.