ISO 45001 standard vastuuttaa johtoa

ISO 45001 on kansainvälinen standardi, jonka avulla kaikenkokoiset organisaatiot voivat edistää työterveyden ja työturvallisuuden hallintaa. Standardi haastaa analysoimaan toimintaan liittyviä riskejä ja auttaa tekemään kehitystoimenpiteitä valmiin mallin mukaan.

Organisaatioiden turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden toteuttamiseksi.

Konkreettisesti muutos näkyy työturvallisuuden hallinnan aikaisempaa selkeämpänä kytkemisenä työnantajan velvollisuudeksi, jatkuvan työympäristön ja työolosuhteiden arvioinnin sekä kehittämisen korostumisena. Toimet kohdistuvat muun muassa henkilöstöön, työympäristöön, prosesseihin ja johtamiseen. Työterveyden ja työturvallisuuden edistämisen toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää olemassa olevia hallintamalleja, kuten ISO 45001 -standardia.

Mikä on ISO 45001?

OHSAS 18001 on muuttunut ISO 45001 -standardiksi. OHSAS 18001 -sertifikaatin hankkineilla organisaatioilla on maaliskuusta 2018 alkanut kolmen vuoden siirtymäaika uuteen standardiin.

ISO 45001 -standardi on työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmien kansainvälinen standardi, joka on tarkoitettu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen avuksi kaikenkokoisissa organisaatioissa.

Standardi tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen ja terveellisempien sekä turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Valmiin mallin mukaan tarkasteltuna vaatimukset on helpompi tunnistaa ja kaikki hallintatoimenpiteet tulee varmasti tehtyä.

ISO 45001 -standardi on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien, kuten laadunhallinnan ISO 9001 ja ympäristöasioiden hallinnan ISO 14001 kanssa.

ISO 45001 standardi perustuu Plan, do, check, act -malliin

Standardiuudistuksen tavoitteena oli päivittää standardit vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön. ISO 45001 -standardi perustuu PDCA-malliin (plan – do – check – act). Siinä korostuvat erityisesti johdon sitoutuminen, työntekijöiden osallistuminen, riskien ja mahdollisuuksien hallinta, työterveys- ja työturvallisuusasioiden sisällyttäminen organisaation johtamisjärjestelmään sekä liiketoimintaprosesseihin.

Riskienhallinta on perusta johtamisjärjestelmille. Standardi haastaakin organisaatioita analysoimaan toimintaansa liittyviä riskejä toimivan johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Siinä otetaan myös laajempi näkökulma riskien ja mahdollisuuksien hallintaan sekä painotetaan enemmän johtajuutta ja johdon sitoutumista. Suorituskykyä arvioidaan mittaamalla, sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmoinneilla. Lue, kuinka tietyömaan riskejä hallitaan henkilöstöä kouluttamalla.

Turvallisuusjohtamisen organisoinnin osalta olennaista on toimintajärjestelmien, vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen sekä riittävien resurssien varaaminen tavoitteiden toteuttamiseksi. Organisaatioiden onkin tärkeää huomioida turvallisuusvastuiden kohdentuminen, koska entistä enemmän käytetään muun muassa alihankkijoita ja toimitaan yhteisillä työpaikoilla.

Tutustu Alertumin Työsuojelupäällikön jatkokoulutukseen, joka opettaa työpaikan turvallisuusjohtamisen periaatteet

Käännä vaatimukset mahdollisuuksiksi ISO 45001 standardin avulla

Erilaisten vaatimusten toteuttamisesta tulee helposti iso haaste, josta suoriutuminen tuottaa turhaa stressiä, kuluttaa paljon aikaa ja tuntuu hyvin monimutkaiselta prosessilta. Hallintamalleja, kuten ISO 45001 -standardia, kannattaakin käyttää apuna, jotta vaatimukset saadaan täytettyä.

Valitettavan usein työturvallisuusrikosasioista saa lukea uutisista, kuinka työtapaturman sattuessa työnantajan edustajille on tuomittu sakkorangaistukset ja työnantajalle yhteisösakkoa. Rikosoikeudellisilla seuraamuksilla voi ollakin merkittäviä vaikutuksia organisaation liiketoiminnalle ja maineelle. Turvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen kannattaa sisäistää positiiviseksi ja koko organisaation asiaksi.

Lue lisää työsuojelukoulutuksista ja varmista, että organisaationne työterveyden ja työturvallisuuden hallinta on kunnossa.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.