Työsuojelupäällikön vastuu

Työsuojelupäällikkö on henkilö, joka on vastuussa työnantajan yhteistoiminta-asioista ja pitää työsuojelun langat käsissään. Työsuojelupäällikön tehtäväkenttä on melko laaja, mutta työhön kannattaa panostaa, koska työelämän jatkuvan muutostilan takia myös työn riskit muuttuvat jatkuvasti.

Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävää itse ja käytännössä työsuojelupäällikkönä toimii useimmiten silloin toimitusjohtaja. Jos työnantajalla ei ole halua tai aikaa keskittyä tehtävään itse, hän nimeää siihen jonkun edustajansa.

Työsuojelupäällikön tehtävä on lakisääteinen ja sen sisällöstä säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Mistä työsuojelupäällikkö on vastuussa?

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikön vastuulla on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi työpaikalla.

Tämän kaiken toteuttamiseksi työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla perehtynyt hyvin työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Ja vaikka työsuojelupäällikön tehtävä on lakisääteinen ja hän hoitaa monia erilaisia työsuojeluun liittyviä tehtäviä, ei hänellä kuitenkaan ole työpaikan työsuojeluratkaisuja koskevaa päätösvaltaa. Tästä johtuen hänellä ei myöskään ole vastuuta työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Vastuu on aina johdolla. Jos taas esimerkiksi toimitusjohtaja toimii työsuojelupäällikkönä, on hänellä oikeus tehdä päätöksiä ja näin ollen myös vastuu niistä.

Työsuojelupäällikön sosiaaliset vastuut

Työsuojelupäällikkö toimii yhteyshenkilönä työsuojeluasioissa muun muassa työpaikan työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelutoimikuntaan, työterveyshuoltoon ja työsuojeluviranomaisiin. Työsuojelupäällikön on annettava tarpeellisia tietoja ja tehtävä esityksiä työsuojeluasioista myös työnantajalle.

Hyvän työsuojelupäällikön tulee tuntea työympäristö ja työntekijät. Suotavaa on, että hän on hyvissä väleissä työntekijöihin, jotta keskusteluyhteys pysyy auki. Työsuojelupäälliköllä tulisikin olla hyvät vuorovaikutustaidot, koska hänen on pidettävä työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä asioita esillä kollegoiden keskuudessa. Näin päästään usein parhaaseen tulokseen ja kun työsuojelupäällikkö on jo hyvissä ajoin tietoinen mahdollisista tulevista ongelmista, hän pystyy ne ennakoimaan ja estämään.

Muutos vaatii hereillä olemista

Työelämä on jatkuvassa muutostilassa, jolloin myös uuden tiedon ja ohjeistuksen tarve on jatkuvasti ajankohtaista. Siksi työsuojelupäällikön työn merkitys tiedonantajana ja opastajana kasvaa koko ajan, eikä työsuojeluun ja työturvallisuuteen voi enää suhtautua kuten aina ennenkin.

 Päivitä työsuojeluosaamisesi. Ahertavan ja Alertumin yhteistyössä toteuttama työsuojelun jatkokoulutus työsuojelupäälliköille mahdollistaa työsuojelun laadukkaan kehittämisen. Tutustu koulutuksiimme.

Tämän blogin on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.