Kone- ja laiteturvallisuuden koulutukset varmistavat osaamisen

Kone- ja laiteturvallisuuskoulutukset ovat suunniteltu koneiden ja laitteiden käyttäjille. Useimmat koulutukset sisältävät laadukkaan teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoituksia, joiden avulla voidaan varmistaa turvalliset työskentelytavat.

Trukkikorttikoulutukset

Trukkikorttikoulutuksia on tarjolla teoriapohjaisina luokkahuonekoulutuksina ja webinaareina. Koulutus on myös mahdollista järjestää yrityskohtaisena räätälöitynä koulutuksena siten, että siihen sisältyy ajoharjoittelu joko yrityksen omilla laitteilla tai Alertumin laitteilla. Koulutuksen tavoitteena on parantaa trukilla ajamisen taitoja sekä antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön. Lue lisää koulutuksesta >>

Henkilönostinkoulutus

Henkilönostinkoulutuksessa on tarkoituksena kouluttaa henkilönostimen käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä antaa riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä. Lue lisää koulutuksesta >>

Kurottajakoulutus

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan. Käytännössä luvan myöntäminen vaatii työnantajalta keinot todeta kuljettajan riittävä osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä. Ramirentin kanssa yhteistyössä järjestettävä Kurottajakoulutus voi toimia tukena luvan myöntämiseen. Lue lisää koulutuksesta >>

Pyöräkuormaajan turvallisuuskoulutus

Pyöräkuormaajan turvallisuuskoulutus on erinomainen lisä käsiteltäessä yleisiä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Nimensä mukaisesti koulutuksen sisältö keskittyy työkoneen kuljettajan rooliin puhuttaessa työturvallisuudesta. Koulutuksessa käsitellään ominaisia riskejä ja vaaratekijöitä, joita työkoneen kuljettaja kohtaa työssään. Lue lisää koulutuksesta >>