Kone- ja laiteturvallisuuskoulutukset ovat suunniteltu koneiden ja laitteiden käyttäjille. Useimmat koulutukset sisältävät laadukkaan teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoituksia, joiden avulla voidaan varmistaa turvalliset työskentelytavat.

Toteutamme kone- ja laiteturvallisuuteen liittyviä koulutuksia Ramirentin  kanssa yhteistyössä.

Trukkikorttikoulutuksia on tarjolla teoriapohjaisina luokkahuonekoulutuksina ja webinaareina. Koulutus on myös mahdollista järjestää yrityskohtaisena räätälöitynä koulutuksena siten, että siihen sisältyy ajoharjoittelu joko yrityksen omilla laitteilla tai Ramirentin laitteilla. Koulutuksen tavoitteena on parantaa trukilla ajamisen taitoja sekä antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön.

Henkilönostinkoulutuksessa on tarkoituksena kouluttaa henkilönostimen käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä antaa riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä.

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan. Käytännössä luvan myöntäminen vaatii työnantajalta keinot todeta kuljettajan riittävä osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä. Ramirentin kanssa yhteistyössä järjestettävä Kurottajakoulutus voi toimia tukena luvan myöntämiseen.