Kiinteiden kurottajien turvalliseen käyttöön keskittyvä koulutus soveltuu niin rakennustyömaalla kuin teollisuusympäristössä kurottajia käyttäville henkilöille. Koulutus sisältää kurottajiin liittyvä lainsäädäntöä, eri tahojen vastuita ja velvoitteita, yleisimpiä syitä vahinkoihin sekä kurottajien lisä- ja apuvälineiden käyttöä. Koulutuksessa pääsee harjoittelemaan jäykän kurottajan käyttöä. Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan, jonka edellytyksenä on työntekijän riittävä teoria- ja käytännön osaaminen. Tämän koulutuksen tarkoitus on täyttää teoriaosuuden vaatimukset lupaa myönnettäessä.

Tämä koulutus keskittyy kiinteisiin kurottajiin (ns. jäykkä kurottaja). Järjestämme myös pyörivien kurottajien koulutusta, tutustu siihen täällä.

TIETOA KUROTTAJAKOULUTUKSESTA (KIINTEÄT KUROTTAJAT)

Koulutuksen kesto

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
298 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä aamupäiväkahvi ja lounas.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Kurottajakoulutuksen sisältö

Kurottajakoulutus sisältää teoriaa n. 4–5 tuntia ja käytännön harjoittelua n. 2–3 tuntia riippuen ryhmän kokemuspohjasta ja koosta.

 • Kurottajan turvallinen käyttö
 • Tärkeimmät työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset
 • Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvoitteet ja oikeudet
 • Työturvallisuus kurottajan käytössä
 • Oikean laitteen valinta
 • Turvallinen käyttö ja ympäristö
 • Nostoapuvälineet
 • Kurottajan lisälaitteet
 • Henkilönostot kurottajalla
 • Kurottaja tieliikenteessä
 • Huolto ja tarkistukset

Kurottajakoulutuksen kohderyhmä

Kurottajakoulutus on tarpeen henkilöille, jotka joutuvat työssään käyttämään kiinteää kurottajaa satunnaisesti tai säännöllisesti.

Kurottajakoulutuksen tavoite

Koulutus toteutetaan Ramirentin kehittämällä koulutusmateriaalilla, jonka avulla varmistetaan käytännön tilanteisiin tehokkaasti valmentava koulutuspäivä. Kurottajakoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

Kurottajakoulutus

 • edistää työturvallisuutta
 • opettaa kurottajan käyttöä erilaisissa olosuhteissa
 • sisältää käytännön harjoittelua jäykällä kurottajalla mm. taakan nosto, ajaminen, lisälaitteiden vaihtaminen
 • antaa valmiudet teknisiin perusasioihin
 • auttaa ennakoimaan työturvallisuusriskit
 • antaa edellytyksen työnantajalle myöntää kurottajakuljettajan ajolupa

Kurottajakoulutus koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme kurottajakoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous