Kiinteiden kurottajien turvalliseen käyttöön keskittyvä koulutus soveltuu niin rakennustyömaalla kuin teollisuusympäristössä kurottajia käyttäville henkilöille. Koulutus sisältää kurottajiin liittyvää lainsäädäntöä, eri tahojen vastuita ja velvoitteita, yleisimpiä syitä vahinkoihin sekä kurottajien lisä- ja apuvälineiden käyttöä. Koulutuksessa pääsee harjoittelemaan jäykän kurottajan käyttöä tehokkaasti ja turvallisesti.

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan, jonka edellytyksenä on työntekijän riittävä teoria- ja käytännön osaaminen. Tämän koulutuksen tarkoitus on täyttää teoriaosuuden vaatimukset lupaa myönnettäessä. Näin ollen kurssi soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kurottajalla työskentelystä.

Tämä koulutus keskittyy kiinteisiin kurottajiin (ns. jäykkä kurottaja). Järjestämme myös pyörivien kurottajien koulutusta, tutustu koulutukseen täällä.

TIETOA KUROTTAJAKOULUTUKSESTA (KIINTEÄT KUROTTAJAT)

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
390 € + alv 24%. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu todistus on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutuksen hinta
Ryhmäkoulutus voidaan toteuttaa lähi- tai webinaarikoulutuksena. Hinta on 2 600€+alv/ryhmä. Lue lisää sivun alareunasta.

Kurottajakoulutuksen sisältö

Kurottajakoulutus sisältää teoriaa ja käytännön harjoittelua. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen myönnetään todistus voimaan 5 vuodeksi.

 • Kurottajan turvallinen käyttö
 • Tärkeimmät työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset
 • Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvoitteet ja oikeudet
 • Työturvallisuus kurottajan käytössä
 • Oikean laitteen valinta
 • Turvallinen käyttö, ympäristö ja ominaisuudet
 • Päivittäinen tarkastus​
 • Suojainten käyttö henkilönostoissa​
 • Nostoapuvälineet ja henkilönostot
 • Kurottajan lisälaitteet
 • Huolto ja tarkistukset (kilvet ja tarrat)
 • Käyttöharjoituksia ja teoriakoe

Kurottajakoulutuksen kohderyhmä

Kurottajakoulutus on tarpeen henkilöille, jotka käyttävät työssään kiinteää kurottajaa satunnaisesti tai säännöllisesti. Toteutus soveltuu myös esihenkilöille sekä työturvallisuusvastaaville, jotta he voivat suunnitella  nostotyön paremmin ja varmistaa turvallisen työskentely-ympäristön.

Kurottajakoulutuksen tavoite

Kurottajakoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

Kurottajakoulutus

 • edistää työturvallisuutta
 • opettaa kurottajan käyttöä erilaisissa olosuhteissa
 • sisältää käytännön harjoittelua jäykällä kurottajalla mm. taakan nosto, ajaminen, lisälaitteiden vaihtaminen
 • antaa valmiudet teknisiin perusasioihin
 • auttaa ennakoimaan työturvallisuusriskit
 • antaa edellytyksen työnantajalle myöntää kurottajakuljettajan ajolupa.

Kurottajakoulutus koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme kurottajakoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Koulutuksen hinta  on 2 600 €/ryhmä.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous