Pyörivien kurottajien turvalliseen käyttöön keskittyvä kurottajan kuljettajan koulutus soveltuu kaikille työssään kurottajia käyttäville henkilöille. Koulutus sisältää kurottajiin liittyvä lainsäädäntöä, eri tahojen vastuita ja velvoitteita, yleisimpiä syitä vahinkoihin sekä kurottajien lisä- ja apuvälineiden käyttöä. Koulutuksessa pääsee harjoittelemaan erilaisten kurottajien käyttöä.

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan, jonka edellytyksenä on työntekijän riittävä teoria- ja käytännön osaaminen. Tämän koulutuksen tarkoitus on täyttää teoriaosuuden vaatimukset lupaa myönnettäessä.

Tämä koulutus keskittyy pyörivärunkoisiin kurottajiin. Järjestämme myös kiinteärunkoisten kurottajien koulutusta, tutustu siihen täällä. Pyörivän kurottajan erona on laitteen paljon monipuolisemmat käyttöulottuvuudet. Pyörivärunkoisten ja kiinteärunkoisten kurottajakoulutusten suurimpana erona on käytännönharjoittelu, sillä pyörivän kurottajan hallinta eroaa kiinteärunkoisen kurottajan hallinnasta merkittävästi ja vaatii suurempaa ammattitaitoa.

 

Tietoa kurottajakoulutuksesta (pyörivät kurottajat)

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) päivää
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Kurottajakoulutuksen sisältö

 • Kurottajan turvallinen käyttö
 • Tärkeimmät työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset
 • Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvoitteet ja oikeudet
 • Työturvallisuus kurottajan käytössä
 • Oikean laitteen valinta
 • Turvallinen käyttö ja ympäristö
 • Nostoapuvälineet
 • Kurottajan lisälaitteet
 • Henkilönostot kurottajalla
 • Kurottaja tieliikenteessä
 • Huolto ja tarkistukset

Kurottajakoulutuksen kohderyhmä

Kurottajan kuljettajan koulutus on tarpeen henkilöille, jotka joutuvat työssään käyttämään pyörivää kurottajaa satunnaisesti tai säännöllisesti.

Tämä koulutus keskittyy pyörivärunkoisiin kurottajiin. Järjestämme myös kiinteärunkoisten kurottajien koulutusta, tutustu siihen täällä.

Kurottajakoulutuksen tavoite

Kurottajakoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

Kurottajakoulutus

 • edistää työturvallisuutta
 • opettaa kurottajan käyttöä erilaisissa olosuhteissa
 • sisältää käytännön harjoittelua erilaisilla kurottajilla mm. taakan nosto, ajaminen, lisälaitteiden vaihtaminen
 • antaa valmiudet teknisiin perusasioihin
 • auttaa ennakoimaan työturvallisuusriskit
 • antaa edellytyksen työnantajalle myöntää kurottajakuljettajan ajolupa

Kurottajakoulutus koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme kurottajan kuljettajan koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumiin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutuksen hinta on 5 000 €/ryhmä.

Pyydä koulutustarjous