Sähköisen tulityölupa sovelluksen avulla eroon fyysisestä kortista

Sähköinen tulityölupa helpottaa työpaikan arkea. Luvan voi kirjoittaa kännykällä työmaalla tai tietokoneella työpöydän ääressä. Sovelluksessa hallinnoidaan myös työntekijöiden pätevyyksiä, joten pystyt varmistamaan, että töitä ei tehdä ilman vaadittuja pätevyyksiä.

Sähköiset tulityökortit nopeuttavat tulityölupakäytäntöjä ja helpottavat tulitöiden seurantaa. Niillä voidaan parantaa yrityksen tulitöiden turvallista tekemistä, sillä pitkät ja hankalat prosessit saattavat aiheuttaa sen, ettei tulityökorttia ehditä tai jakseta suorittaa asianmukaisesti.

Kun tulityölupaprosessit etenevät jouhevasti ja kokonaisuutta seurataan näytöiltä, myös kohteissa tapahtuvat tarkastukset lisääntyvät ja työturvallisuus paranee merkittävästi.

Sähköinen tulityölupa -sovellus on laiteriippumaton eikä vaadi asennuksia

Helppokäyttöinen tulityökortti-sovellus toimii missä tahansa laitteessa, jossa on selain ja nettiyhteys. Ei vaadi asennuksia ja sovellus toimii eri päätelaitteilla. Se on siis helposti käytettävissä missä tahansa tulitöiden osalta liikutaankin.

Kohteella tai alueella voi olla monta yhtäaikaista tulityötapahtumaa, jolloin näiden seuraaminen hankaloituu. Sovelluksen avulla yrityksen tulitöistä vastaavat saavat reaaliaikaisesti tiedon käynnissä ja jälkivartioinnissa olevista tulitöistä. Kaikki tulityöluvat tallentuvat tietokantaan, jolloin näitä voidaan myös myöhemmin tarkastella.

Sähköinen tulityölupa -sovellus muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Asiakas saa juuri sellaisen tulityölupa-lomakkeen kuin kussakin kohteessa tarvitaan. Tulityökortti-sovelluksen maantieteelliset kartat auttavat hahmottamaan, missä tulitöitä tehdään tai jälkivartioidaan.

Järjestelmä mahdollistaa myös tulityökortin voimassaoloajan seurannan. Kortin vanhetessa voidaan tulityön tekijälle etsiä sopiva tulityökorttikoulutus Alertumin koulutushausta.

Kiinnostuitko tulityökortti-sovelluksesta? Kysy lisää tai pyydä demo!

Jätä meille yhteystiedot, niin palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.