Sähköinen tulityölupa

Sähköinen tulityölupa parantaa turvallisuutta ja säästää resursseja.

Alati digitalisoituvassa maailmassa myös tulityöluvat ovat siirtymässä sähköiseen muotoon

Sähköiset tulityöluvat nopeuttavat tulityölupakäytäntöjä ja helpottavat tulitöiden seurantaa. Niillä voidaan parantaa yrityksen tulitöiden turvallista tekemistä, sillä pitkät ja hankalat prosessit saattavat aiheuttaa sen, ettei tulityölupaa ehditä tai jakseta tehdä asianmukaisesti.

Sovellus toimii eri päätelaitteilla, ja on helposti käytettävissä missä tahansa tulitöiden osalta liikutaankin. Kohteella tai alueella voi olla monta yhtäaikaista tulityötapahtumaa, jolloin näiden seuraaminen hankaloituu. Sovelluksen avulla yrityksen tulitöistä vastaavat saavat reaaliaikaisesti tiedon käynnissä ja jälkivartioinnissa olevista tulitöistä. Kaikki tulityöluvat tallentuvat tietokantaan, jolloin näitä voidaan myös myöhemmin tarkastella.

Kun tulityölupaprosessit etenevät jouhevasti ja kokonaisuutta seurataan näytöiltä, myös kohteissa tapahtuvat tarkastukset lisääntyvät ja työturvallisuus paranee merkittävästi.

Tulityölupasovellus muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Asiakas saa juuri sellaisen tulityölupalomakkeen kuin kussakin kohteessa tarvitaan. Sovellukseen voidaan lisätä myös kohteiden aluekarttoja tai pohjakuvia, joiden avulla voidaan seurata missä tulitöitä tehdään tai jälkivartioidaan.

Järjestelmä mahdollistaa myös tulityökorttien voimassaoloaikojen seurannan. Kortin vanhetessa voidaan tulityön tekijälle etsiä sopiva tulityökorttikoulutus Alertumin kurssihausta.

Haluaisitko kuulla lisää tulityösovelluksestamme?

Jätä meille yhteystiedot, niin palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.