Tulityökortti tarvitaan aina kun tulitöitä tehdään. Pätevyyskortin tarvitsevat myös tulityöluvan myöntäjät, sillä tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä. Tulityökorttikoulutuksen aikana opitaan, mitä asioita tulee huomioida ennen töiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen. Koulutus on kestoltaan kahdeksan tuntia. Koulutuspäivä sisältää kuusi oppituntia teoriaa sekä suojaus- ja alkusammutusharjoitukset. Kurssin lopuksi tehdään tulityökoe, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään SPEK:n tulityöpätevyys viideksi vuodeksi.

Tulityökorttikoulutus opettaa välttämään vaaratilanteita ja onnettomuuksia tulen kanssa työskenneltäessä. Tulityökurssin hyväksytysti suorittanut osallistuja osaa huomioida ja ennakoida riskejä sekä työstä aiheutuvia vaaroja. Tulityökoulutuksen tavoite on opastaa, kuinka tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. Näin ollen kurssin käynyt hallitsee vaarojen selvityksen ja arvioinnin sekä tulee entistä tietoisemmaksi työ- ja paloturvallisuudesta. Alertum tarjoaa tulityökursseja sekä kaikille avoimina että yrityksen omina koulutuksina ryhmille. Järjestämme lähikoulutuksia usealla paikkakunnalla läpi Suomen!

Tulityökortin kertaajille tarjoamme monimuotokoulutusta, joka on verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmä. Tulityökortin kertauskoulutus koskee vain aiemmin Tulityökortin suorittaneita, joiden kortti on yhä voimassa. Tutustu tulityökortin kertauskoulutukseen>>>.

Tietoa tulityökorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Tulityökortin hinta
169 € + alv 24%. Hintaan sisältyy materiaalit ja kortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyysmerkintä
Tulityökorttikoulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta eikä siitä ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.
Pätevyyden voimassaolo
Tulityökortin voimassaoloaika on viisi (5) vuotta.
Koulutuksen kieli
Tulityökorttikoulutus järjestetään sillä kielellä, jolla se on ilmoitettu pidettäväksi koulutushaussa. Järjestämme koulutuksia suomeksi ja englanniksi. Ilmoittautumalla tai saapumalla koulutukseen vahvistat, että ymmärrät riittävän hyvin kurssin suorittamiseksi ilmoitettua kieltä.
Koulutus omalle ryhmälle
Tulityökorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1150 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme materiaali- ja kalustokulua 25 € + alv / osallistuja. Lue lisää sivun alareunasta.

Mikä on tulityötä?

Tulityöt ovat töitä, jotka aiheuttavat ympäristössä paloriskin. Niiksi lasketaan työt, joissa käytetään liekkiä ja jotka aiheuttavat kipinöintiä tai muuta lämpöä. Näin ollen avoliekillä tehtävät työt, sekä voimakasta lämpöä tai lämpösäteilyä aiheuttavien välineiden käyttö lasketaan tulityöksi. Tulitöihin liittyy aina palovaara ja sen myötä turvallisuusriski. Yleisimpiä työpaikkoja, joissa tulitöitä tehdään ovat rakennustyömaat sekä metalli- ja kemianteollisuuden työpaikat. Työstä aiheutuvien vaarojen tunnistaminen on tärkeää, jotta tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. Tämän vuoksi tulitöitä säätelevät myös monet lait, säädökset ja määräykset. Lue lisää blogistamme ”Mikä on tulityötä ja miksi turvalliseen tulityöhön kannattaa panostaa”.

Tulityöt turvallisesti — Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tulitöiksi katsotaan kipinöintiä aiheuttavat tai avoliekillä tehtävät työt, sekä voimakasta lämpösäteilyä aiheuttavien välineiden käyttö, kuten esimerkiksi erilaiset hitsaus- ja leikkaustekniikat sekä metallien hionta. Näistä töistä syntyy kipinöitä. Tulityökorttikoulutusta tarvitaan siis esimerkiksi kuumailmapuhallinta tai kaasupoltinta käyttäessä, tai tulityövartijana toimiessa. Kortti tulee olla aina voimassa, kun työskennellään tilapäisellä tulityöpaikalla.

Tilapäinen tulityöpaikka ei täytä vakituiselle tulityöpaikalle määriteltyjä vaatimuksia. Vakituinen tulityöpaikka on palamaton tai suojaverhottu tila, joka on suunniteltu tulitöiden tekemiseen paloturvallisuus huomioiden. Vakituinen tulityöpaikka on usein rakennettu palo osastoihin, jolla estetään ja hidastetaan mahdollisen tulipalon leviämistä koko alueelle. Tulityötä tehdessä tulee aina toimia paloturvallisesti ja pelastuslainvaatimusten mukaisesti.

Tulityökorttia tarvitset

 • rakennustyömailla
 • teollisuudessa
 • lukuisissa asennustöissä
 • tulityöluvan myöntäjänä
 • tulityövartijana

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassa oleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökorttia ei edellytetä, jos työ tehdään

 • vakituisella tulityöpaikalla
 • palovaarattomilla työmenetelmillä
 • vakuuttamattomissa kohteissa

Tulitöiden vaarojen selvityksestä ja arvioinnista on kuitenkin aina hyötyä ammattilaisen kehittymiselle. Tulityökorttikoulutus on hyvä tapa kehittää ammatillista osaamista.

Tulityökorttikoulutuksen sisältö

Tulityökortin saa tulityökoulutuksen hyväksytyllä suorituksella. Koulutus kestää kahdeksan tuntia ja sinä aikana opiskellaan tulitöiden teoriaa oppitunneilla, suoritetaan käytännönharjoituksia (suojausharjoitus ja alkusammutusharjoitus) ja tehdään koe, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään tulityökortti.

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityön vaarojen tunnistaminen
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Käytännön harjoittelu (alkusammutus)
 • Tulityökurssin koe

Miksi opiskella Tulityökortti eli tulitöiden turvallisuustutkinto

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tunnet tulityökoulutuksen jälkeen keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti. Koulutuksessa käydään läpi palamisen teoriaa, joka tarjoaa osallistujille syvemmän ymmärryksen tulityön aiheuttamista riskeistä.

Tulityökoulutuksen tavoite on vaikuttaa myös tulitöitä tekevien asenteisiin. Opetuksessa käydään läpi ennakkosuunnittelun ja ennaltaehkäisyn roolia. Käytännön tehtävien avulla harjoitellaan, kuinka tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. Tulityökortin myöntäminen edellyttää kirjallisen kokeen läpäisyä.

Työnantajan on lakien velvoittamana varmistettava, että työntekijät ovat saaneet asianmukaista perehdytystä, jotta jokainen voi työskennellä turvallisesti koko työuransa ajan. Koulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuvien onnettomuuksien ja tulipalojen määrä on merkittävästi vähentynyt. Tulityöturvallisuutta koskevat seuraavat säädökset, määräykset ja ohjeet:

 • Pelastuslaki (379/2011)
 • Vakuutussopimuslaki (543/1994)
 • Tulityölaki (738/2002)
 • Rikoslaki (392/2005)
 • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
 • Tulityöt suojeluohje 2016
 • Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900)
 • Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991)

Kuinka nopeasti tulityökortti tulee ja miten se on voimassa?

Tulityökortin saa osallistumalla tulityökoulutukseen. Tulityökurssi kestää yhden päivän ja tulityökurssin todistus, tulityökortin, voimassaoloaika on viisi vuotta suoritusajankohdasta. Koulutuksesta on mahdollista saada väliaikainen todistus, joka on voimassa kuukauden koulutuspäivästä eteenpäin. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista korttia.

Tulityökortit toimitetaan 2—3 viikossa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Jokainen tulityökorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n myöntämän tulityökortin (SPEK-tulityöluvan) postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa kortin lataamisen puhelimeen. Sovelluksen löydät puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökortin voimassaolo ja tulityöpätevyyden uusiminen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta. Kortin tulee olla voimassa aina, kun tehdään tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityökortin uusiminen onnistuu suorittamalla kahdeksan tunnin kestoinen tulityökoulutus. Vaihtoehtoisesti kortin vielä voimassa ollessa suorittamalla tulityökortin kertauskoulutus, joka on yhdistelmä verkko-opetusta ja lähikoulutusta.

Tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi myös Norjassa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa. Ruotsin tulityökoulutus uudistui heinäkuussa 2023, jonka seurauksena Suomessa myönnetty kortti ei ole Ruotsissa enää pätevä.

Voiko Tulityökortti -pätevyyden tehdä verkossa?

Tulityökorttia ei ole mahdollista suorittaa netissä verkkokoulutuksena. Olennainen osa tulitöiden riskienhallintaa ja tulitöistä aiheutuvien vaarojen ennakoimista ovat käytännönharjoitukset. Käytännönharjoitukset suoritetaan tulitöiden tekemiseen varatulla avoimella piha-alueella. Tämän vuoksi ensikertalainen ei voi  suorittaa tulityökorttikoulutusta netissä verkkokoulutuksena. Jos kortti on vanhentunut tai suoritat Tulityö -pätevyyttä ensikertaa, ilmoittaudu lähiopetukseen koko päivän kurssille.

Tulityökortin kertaajille tarjoamme monimuotokoulutusta, joka on verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmä. Teoriaosuus suoritetaan netissä itselle sopivana aikana, kuitenkin ennen lähiopetuspäivään osallistumista. Käytännönharjoittelu sekä tentti suoritetaan lähiopetuksessa. Tulityökortin kertauskoulutus koskee vain aiemmin Tulityökortin suorittaneita, joiden kortti on yhä lähikoulutuspäivänä voimassa. Tutustu tulityökortin kertauskoulutukseen>>>.

Kadonnut tulityökortti

Onko tulityökorttisi hukkunut, etkä ole ladannut sitä puhelimeesi Korttitieto-sovellukseen? Ei hätää, uuden maksullisen kortin voit tilata SPEK:n verkkosivuilta. Varmistathan ennen uuden kortin tilaamista kadonneen tilalle, että korttisi on yhä voimassa.

Kattotulityökortti ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutus

Kattotulityökorttia ei ole enää olemassa. Jos teet katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä, nykyisin riittää pelkkä tulityökurssin suorittaminen.

Vuodesta 2016 alkaen tulityökorttikoulutus sisältää myös katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen. Koulutus muuttui myös kansainvälisemmäksi ja nykyään tulityökortti on voimassa Norjassa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Ennen vuotta 2016 suoritettu pätevyys on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulityökurssin käyminen oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja kattotulityökortti (musta kortti) vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityökortti ja hinta omalle ryhmälle

Järjestämme tulityökursseja myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Huomioithan, että koulutukseen sisältyvä käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m. Koulutus voidaan pitää myös Alertumin koulutustiloissa ja harjoituskentällä.

Tulityökorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1150 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme tulityökorttikoulutuksen materiaali- ja kalustokulua 25 € + alv / osallistuja. Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Järjestämme lähikoulutuksia usealla paikkakunnalla! Katso myös koulutukset Tulityökortti Vantaa, Tulityökortti Tampere tai Muu Suomi.

Pyydä koulutustarjous