Uusi tulityökortti yhdistää tulityökorttikoulutuksen sekä katto- ja vedeneristystöiden tulityöluvan

”Uudistus on tervetullut muutos. Sillä säästetään, ei pelkästään kustannuksissa, mutta myös koulutukseen käytetyssä ajassa. Koulutus muuttuu sisällöltään laadukkaammaksi ja vaikuttavammaksi, keskittyen riskienhallintaan ja ennakointiin”, kertoo Alertumin koulutuspäällikkö Mika Ahola.

Koulutus muuttuu myös kansainvälisemmäksi ja uusi tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Vanha tulityökortti tai katto- ja vedeneristystöiden tulityölupa, joka on suoritettu ennen vuotta 2016, on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia töitä.

”Mikäli työntekijällä on sininen tulityökortti, mutta tarvitsee jatkossa tekemiseen katto- ja vedeneristystöiden tulityöluvan, on järkevää käydä päivittämässä tulityökortti uuteen”, huomauttaa Mika Ahola.

Varsinainen ammatillinen osaaminen on hankittava muussa koulutuksessa tai työelämässä. Koulutus ei myöskään korvaa työpaikkakohtaista perehdyttämistä, vaikka antaa valmiudet toimia turvallisesti väliaikaisella tulityöpaikalla

Katto- ja vedeneristystöiden tulityölupakoulutus haastaa kurssilaisen aktiiviseen osallistumiseen

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö kertoo uuden tulityökoulutuksen tavoitteena olevan, että työntekijät ja luvan myöntäjät ymmärtävät tulitöihin liittyvät vaarat sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen.

”Uusi koulutusmateriaali haastaa myös kouluttajan ja muuttaa koulutuksen vuorovaikutteisemmaksi”, kertoo Alertumin tulityökouluttaja Antti Roponen.

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö kertoo tiedotteessaan, että koulutuksessa korostetaan riskienhallinnan ja turvallisen tulityöprosessin merkitystä. Koulutus keskittyy tulitöiden turvalliseen toteuttamiseen ja vaarojen ennakointiin.

”Vuorovaikutteisuudella pystytään vaikuttamaan voimakkaammin asenteisiin, kun ammattilaiset jakavat tietoa turvallisista toimintatavoista”, linjaa Mika Ahola. ”Kouluttajan rooli muuttuu enemmän valmentajaksi, kun koulutuksessa osallistetaan kuulijat mukaan keskusteluun.”

Lisätietoja uudesta tulityökortista

Alertum.fi
Tulityökortti

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK – Tulityö