Lasse pelasti koulutukseen osallistuneiden hengen: Hätäensiapukoulutus ratkaisevassa roolissa

Ensiapukouluttajamme Lasse Tenhusen neuvokas ja epäröimätön toiminta koulutuspäivän aikana on pelastanut kevään aikana useamman ihmishengen.

Sairaskohtaus ei katso aikaa eikä paikkaa. Lasse toimi ripeästi ja rauhallisesti, kun eräs osallistuja sai vakavan sairauskohtauksen kesken koulutuksen. Kouluttajamme suoritti välittömästi hätäensiaputoimenpiteet yhdessä osallistujien kanssa. Lyhyen ajan sisällä vastaava hätäensiapua vaativa tilanne katkaisi koulutuspäivän kolmesti. Jälleen kerran Lassen viipymätön toiminta oli ratkaisevaa potilaiden selviytymisen kannalta.

Tunnustuksena esimerkillisestä ja neuvokkaasta toiminnasta henkeä uhkaavassa tilanteessa myönsimme kouluttajallemme Lasse Tehnuselle kunniakirjan ja palkinnon, joka on kunnianosoitus arvojemme mukaisesta toiminnasta.

Rauhallisessa toiminnassa ja yhteistyössä on voimaa ensiapua vaativissa tilanteissa

Ensihoitotyö taustansa vuoksi hätäensiapua vaativa tilanne ei ollut Lasselle uusi, toisin kuin monille ensiapukurssin osallistujista. Ensiapukurssille tullaan yleensä harjoittelemaan, kertaamaan tai ylläpitämään ensiaputaitoja ja -osaamista. Monikaan osallistuja ei ole aikaisemmin joutunut hätäensiapua vaativaan tilanteeseen.

”Hätäensiaputaidot eivät vaadi taikatemppuja, eikä suorituksesta jaeta tyylipisteitä. Potilaan tila ei muutu sekunneissa, joten tilanne on tärkeä ensiksi rauhoittaa. Rauhallisen toiminnan merkitystä ei voi liikaa korostaa. Käytän siihen paljon aikaa myös koulutuksissa. Niin kauan, kun ihmiset pysyvät rauhallisena, säilyy myös keskittyminen oikeisiin asioihin. Tällä tavoin tilanne ei lähde laukalle tai pelko estä toimintakykyä. Tärkeintä hätäensiavussa on keskittyä peruselintoimintojen tukemiseen, varmistaa että hengitystiet ovat auki ja unohtaa väärin tekemisen pelko,” Lasse summaa.

Henkeä uhkaavan tilanteen reflektointi ja jälkipuinti

Kouluttajamme huolehti esimerkillisesti myös tilanteiden jälkipuinnista sekä kriisiavusta. Osallistujien kanssa on käyty läpi, mitä tapahtui ja miten tilanne ratkaistiin yhdessä esimerkillisesti. Poikkeavat reaktiot ovat luonnollisia, siksi on tärkeää palata tilanteeseen sekä kerrata syyseuraussuhteet ja toiminta positiivisessa valossa keskittymällä oikeisiin asioihin. Myös henkilöt, joille sairaskohtaus sattui voivat nyt hyvin.

Lasse kertaa tuntemuksiaan ja ajatuksiaan tilanteesta: ”yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa ei ajattele, että nyt on menossa koulutus. Sitä keskittyy tärkeimpään eli hengen pelastamiseen ja toimii ikään kuin ensihoitajan roolissa. Kyllä sitä jälkeenpäin paljonkin reflektoi, että tässä oli monta ihmistä mukana, joille tilanne oli aivan uusi ja oliko viisasta ottaa kaikkia mukaan. Yhdessä kuitenkin ratkaisimme tilanteen nopeammin ja samalla osallistujille kirkastui hätäensiavun ja ensiavun ero. Useampi osallistuja jälkipuinnissa totesi, ettei tämä ole sen vaikeampaa ja että tässäkö on tosiaan kaikki, mitä pitää huomioida. Lisäksi jokainen osallistuja nyt tietää ja tunnistaa, mitä tarkoittaa kylmänhikinen ihminen.”

Moni koulutukseen osallistunut on todennut jälkeenpäin, että Lassen rauhallinen läsnäolo ja toiminta hätäensiaputilanteessa antoi heille varmuutta tarttua toimeen. Kynnys ja rohkeus ensiavun antamiseen madaltui kokemuksen kautta. Kokemus on auttanut heitä myös ymmärtämään, että jokaisen olisi hyvä opetella taidot, joilla voi turvata peruselintoiminnot siihen asti, että ammattiapu ehtii paikalle.

Mitä eroa on ensiavulla ja hätäensiavulla?

Hätäensiapu on osa ensiapua — siinä keskitytään peruselintoimintojen ylläpitämiseen, kuten hengitysteiden avaamiseen ja verenkierron turvaamiseen ihmishengen pelastamiseksi. Ensiapu käsitteenä on puolestaan laajempi pitäen sisällään mm. palovammojen hoitoa ja murtumien ensikäsittelyä, joiden tarkoitus on ehkäistä vamman laajentuminen ennen hoitoon hakeutumista. Molempien osa-alueiden hallitseminen on tärkeää. Henkeä uhkaavissa tilanteissa johdonmukaisella toiminnalla tulisi keskittyä siihen, että peruselintoiminnot ovat turvattu.

Ensiapuosaaminen on myös kansalaistaito: Miksi hätäensiapukoulutus on tärkeää?

Ensiapukoulutus antaa varmuutta ja rohkeutta tarttua toimeen kriisitilanteessa. Taidot eivät pelkästään lisää turvallisuutta työpaikalla, vaan voivat kirjaimellisesti pelastaa ihmishenkiä. Tietotaito parantaa kykyä ennakoida, estää ja hallita erilaisia turvallisuusriskejä työympäristössä ja vapaa-ajalla. Kaikkea ei voi kuitenkaan hallita, kun onnettomuus tai sairauskohtaus yllättää. Rohkeus tarttua toimeen, tieto miten peruselintoiminnot tarkistetaan ja rauhallisuus tilanteessa voivat pelastaa hengen. Pelko henkeä uhkaavassa tilanteessa on luonnollinen reaktio, siksi ensiaputaitoja olisi hyvä kerrata säännöllisesti, jotta pelko ei hallitse toimintakykyä. Jokaisella on velvollisuus auttaa taitojensa mukaan.

”Ensiapuosaaminen on kansalaistaito. Omavaraisuus on pitkien etäisyyksien vuoksi Suomessa äärimmäisen tärkeää. Olisi hyvä, jos jokaisella olisi taidot, kuinka pärjätä yllättävässä hätäensiaputilanteessa itsenäisesti ensimmäiset 10 minuuttia. Osa koulutukseen osallistuneista kiitteli, että olin paikalla hädän hetkellä. Mutta samalla he myös ymmärsivät, että kuka vain voi pärjätä, ja samoja asioita ne ammattilaisetkin ensitöikseen tapahtumapaikalla tekevät. Pahempaa on sulkea silmänsä tilanteelta kuin tarttua toimeen. Lisävahinkoa ei voi tehdä, kun keskittyy tarkistamaan, että peruselintoiminnot toimivat, hengitystiet ovat auki, on soittanut hätäkeskukseen ja seuraa ohjeita noudattaen, että tilanne ei muutu huonommaksi,” Lasse tiivistää.

Turvallisuus ja ensiaputaidot

Turvallisuus ja siihen varautuminen on meille Alertumilla ykkösasia. Yhteistyöllä pystymme tekemään työpaikoista entistä turvallisempia. Jokainen meistä voi oppia ja omaksua yksinkertaisia ensiaputaitoja, joiden hallinta on hädän hetkellä tärkeää. Ensiapukoulutuksen oppeja on toivottavaa hyödyntää ennakoivassa riskien hallinnassa ja niihin varautumisessa, jotta onnettomuuksia ei pääsisi käymään.

Kannustamme kaikkia osallistumaan säännöllisesti ensiapukoulutuksiin ja pitämään taitonsa ajan tasalla. Lasse Tenhusen esimerkki osoittaa, kuinka tärkeää ja arvokasta ensiapuosaaminen ja välitön toimeen tarttuminen ovat, jotta pysyviä haittoja ei syntyisi.

Tutustu ensiapukoulutuksiimme täältä.

Ilmoittaudu SPR ensiapukurssille koulutushaustamme tai kertaa taidot ketterästi verkkokurssilla.