Vaarallisten aineiden koulutukset (VAK) sisältävät ajantasaista tietoa alan kehityssuunnista, viranomaismääräyksien muutoksista sekä opastavat kemikaalikäsittelyn turvallisuuteen liittyvissä ja tilapäiseen säilytykseen liittyvien tehtävien haasteissa. Vaaralliset aineet vaativat erityistä huomiota ja asiantuntemusta niiden käsittelyssä ja kemikaaliturvallisuudessa. Alertumin uusi vaarallisten aineiden koulutus tarjoaa vahvaa teoreettista ja käytännön osaamista VAK-kuljetuksista ja käsittelystä maalla, merellä ja ilmassa. Koulutuksen suorittanut osaa tulkita lakia ja määräyksiä, tuntee vastuunsa ja kykenee soveltamaan kemikaaliturvallisuuden vaatimuksia jokapäiväisessä työssään. Kemikaaliturvallisuudessa kaiken A ja O ovat turvallinen työympäristö ja riskien ennakointi vaaratilanteiden varalta.

Olemme ylpeitä voidessamme palvella asiakkaitamme nyt uudella osaamisalueella ja entistä laajemmin, sillä vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetus kuuluvat yhä useamman yrityksen arkeen. Valikoimastamme löydät avoimia koulutuksia yksilöille sekä tarjoamme myös räätälöityjä ryhmäkoulutuksia yrityksille tilauksesta!

Vaarallisten aineiden koulutussisältö 

Vaarallisten aineiden koulutuksissa käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Vaarallisten aineiden käsittely
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset maalla, merellä ja ilmassa
  • Kemikaaliturvallisuus tuotantolaitoksissa
  • Vaarallisten aineiden pakkaaminen, lähettäminen ja merkitseminen
  • Luparajat, määräykset ja lakisääteiset velvoitteet
  • Riskien ennakointi

Vaarallisten aineiden koulutus henkilöstölle

Valikoimastamme löydät laajan tarjonnan käytännönläheisiä ja tiedostavia VAK-koulutuksia liittyen vaarallisten aineiden käsittelyyn, pakkaamiseen, kemikaaliturvallisuuteen ja kuljettamiseen maalla, merellä ja ilmassa. Koulutukset ovat kestoltaan 2–3 työpäivän mittaisia, ja ne täyttävät viranomaisten vaatimukset, VAK-lainsäädännön ja eri kuljetusmenetelmien velvoitteet. Jokaisen organisaation, joka käsittelee vaarallisia aineita, tulisi säännöllisesti kouluttaa henkilöstöään. Alan pätevyyksiä määrittää useasti myös koulutusvelvoite. Tutustu koulutustarjontaamme:

IATA DGR -peruskurssi | ensikertalaisille
IATA DGR -määräaikaiskurssi | kertauskurssi henkilöille, joiden pätevyys on yhä voimassa
Infektiovaarallisten aineiden kuljetus
Litiumakkujen kuljetukset
Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutus
Nestekaasun käytönvalvojan koulutus
Turvallisuusneuvonantajakoulutus (VAK/ADR)
Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset (VAK/ADR)
Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi)