Infektiovaarallisten aineiden kuljetus -koulutuksessa syvennytään infektiovaarallisten aineiden, tyypillisesti terveydenhuollon näytteiden ja muiden biomateriaalien, lähettämiseen, kuljettamiseen ja turvallisuusvaatimuksiin. Infektiovaarallisten aineiden tunnistaminen on olennaista niiden oikean käsittelyn ja turvallisen kuljettamisen kannalta. Kurssin päätteeksi järjestetään loppukoe, jonka läpäiseminen oikeuttaa infektiovaarallisten aineiden käsittelyyn eri kuljetusketjun vaiheissa. Pätevyys on voimassa 24 kuukautta (2 vuotta). Kurssin suorittanut henkilö tuntee ja osaa noudattaa sekä Suomen että kansainvälistä lainsäädäntöä ja IATA DGR -määräyksiä. Hänellä on myös tietoja näytteiden pakkaamisen ja kollimerkintöjen turvallisuusvaatimuksista sekä osaamista jäähdytysmateriaalien käsittelyyn. Kurssi sopii infektiovaarallisten aineiden lähettäjille, kuljettajille, pakkaajille sekä kaikille, jotka haluavat oppia infektio riski -kuljetuksien turvallisuusvaatimuksista.

Tietoa infektiovaarallisten aineiden kuljetus -koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 965 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Kaksi (2) vuotta. Hyväksytty loppukoe antaa kelpoisuuden infektiovaarallisten aineiden kuljettamiseen 24 kuukaudeksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Infektiovaarallisten aineiden kuljetus -koulutussisältö ja tavoite

Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että vaarallinen aine kuljetetaan asianmukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan infektioriskiä aiheuttavat aineet ja luokittelemaan ne A ja B-kategorioiden mukaisesti. Lisäksi koulutus opastaa pakkaamaan, dokumentoimaan ja merkitsemään aineet asianmukaisesti. Koulutuksen suorittaneella henkilöllä on tietämys lainsäädännöstä, oikeista kuljetuskäytännöistä ja turvallisuustoimista, jotka koskevat infektioriskiä aiheuttavien aineiden ja muiden biomateriaalien lähettämistä. Kurssi tarjoaa myös ohjeita jäädytysaineiden kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä. IATA-määräykset varmistavat, että teollisuuden ilmateitse tapahtuvat kuljetukset ovat turvallisia. Hyväksytty loppukoe antaa kahden vuoden pätevyyskelpoisuuden.

Yleistä Infektiovaaraallisista aineista

 • Määräykset ja lainsäädäntö
 • Koulutusvaatimukset
 • Rajoitukset ja poikkeukset
 • Kategorisointi
 • Riskien ennakointi
 • Tartunta-vaaralliset aineet

Pakkaus vaatimukset ja merkinnät

 • Infektiovaarallisten aineiden teollinen käsittely
 • Luokitukset
 • Yleiset pakkausmääräykset ja tekniset vaatimukset
 • Merkinnät
 • Asiakirjat ja dokumentointi

Harjoitukset ja loppukoe

Infektiovaarallisten aineiden kuljetus -koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme VAK-koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous