Nostotöiden turvallisuuskoulutukset auttavat varmistamaan turvallisen nostotyöskentelyn

Nostotöiden turvallisuuskoulutukset ovat tarkoitettu nostolaitteiden käyttäjille ja nostotöistä vastaaville henkilöille. Koulutusten tarkoituksena on parantaa nostotöiden turvallisuutta ja varmistaa säädösten mukainen toiminta. Koulutuksissa käsitellään muun muassa nostureiden ja nostoapuvälineiden turvallista käyttöä, sovellettavia säädöksiä ja riskien arviointia. Nostotöiden turvallisuuskoulutukset soveltuvat kaikille nostotöihin osallistuville ja nostotyötä valvoville toimialasta riippumatta esimerkiksi rakennustyömailla, teollisuudessa ja satamissa.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että jokaisella nostotyöhön osallistuvalla on riittävät taidot nosturien ja nostoapuvälineiden turvalliseen käyttämiseen. Tämän lisäksi työnantajan tulee saattaa työntekijä tietoiseksi mahdollisista työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä riippumatta siitä, käyttävätkö he itse nostureita tai nostoapuvälineitä.

Alamieskoulutus (taakankiinnittäjä ja merkinantaja)

Alamieskoulutuksessa käydään läpi nostotöihin liittyvät alamiehen lainsäädännölliset vastuut ja velvollisuudet, nostoapuvälineiden oikeat käyttötavat ja taakan kiinnittämisen perusteita. Lisäksi opetellaan toimimista merkinantajana. Luokkahuonekoulutuksena toteutettu alamieskoulutus sisältää myös nostoapuvälineiden tarkastusharjoituksen.

Vuonna 2020 astui voimaan valtioneuvoston asetuksessa 403/2008 muutos, jossa työnantaja velvoitetaan myöntämään taakankiinnittäjälle kirjallinen lupa käyttää nostoapuvälineitä. Ennen luvan myöntämistä työnantajan tulee varmistua, että taakankiinnittäjä omaa riittävät tiedot ja taidot suorittaa työ turvallisesti. Alamieskoulutus antaa tähän hyvät edellytykset.

Lue lisää koulutuksesta >>

Nosturien ja nostoapuvälineiden turvallisuuskoulutus

Koulutuksessa käydään läpi nosturin oikea käyttö, miten tarkastaa nosturi ennen käyttöä, opitaan hallitsemaan oikeat nostotavat, lainsäädännölliset vastuut ja velvollisuudet, nostoapuvälineiden oikeat käyttötavat sekä hylkäysperusteet. Nosturien ja nostoapuvälineiden turvallisuuskoulutus on nyt saatavilla myös etäkoulutuksena.

Lue lisää koulutuksesta >>

Nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutus

Nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet täyttää nostotöihin liittyvät työnantajavelvoitteet ja taidot varmistaa nostotyön turvallinen suorittaminen. Koulutus perustuu soveltuvin osin ISO 23813 -standardiin.

Lue lisää koulutuksesta >>

Nostoapuvälinetarkastajan koulutus

Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksessa opitaan nostoapuvälineiden tarkastaminen säännösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä. Koulutukseen sisältyy myös käytännön harjoittelu.

Lue lisää koulutuksesta >>